Pionieren in participatieve gemeenschapsontwikkeling

01-03-2024

Pionieren in participatieve gemeenschapsontwikkeling

Invior's onderzoeksexpertise ontmoet Hoplr's buurtapp


Ontdek de kracht van samenwerking 
Invior en Hoplr slaan met trots de handen in elkaar, geworteld in een gedeelde visie op gemeenschapskracht en het organiseren van denkkracht. 
Twee bedrijven die hun synergie vanaf heden in de spotlights zetten.  We willen de kracht van het collectief benutten om te anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie.

Samen aan tafel voor een betere gemeenschap
De complementaire visies verenigen Invior's principe van raadplegende participatie en de kracht van Hoplr in het bouwen van lokale communities in een sterke waardepropositie.

Invior en Hoplr hebben een gemeenschappelijke missie: "mensen aan tafel zetten om gemeenschapskracht en denkkracht te organiseren." Door de expertise van Invior te combineren met de community-building tools van Hoplr, zetten beide organisaties zich in voor het versterken van lokale gemeenschappen en het bevorderen van een inclusief en participatief beleid.

Hoplr
Hoplr, opgericht met een visie tegen de toenemende individualisering en globalisering, richt zich op het versterken van lokale gemeenschappen. Met haar platform dat sociale interactie tussen inwoners en engagement binnen buurten stimuleert, draagt Hoplr bij aan een meer zorgzame en duurzame samenleving. Het verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. 

Invior
Invior biedt, als partner in participatie, onafhankelijk advies en projectbegeleiding rondom (participatie)beleid volgens de Invior-methode. Deze bestaat uit drie stappen: bij elk maatschappelijk vraagstuk worden eerst de inzichten verzameld (INzicht), deze worden vertaald naar een gedragen standpunt en oplossingsrichting (VIsie) en tevens worden de benodigde implementerende acties bepaald om tot een oplossing te komen (ORganisatie).

Samen sterk
Samen streven Invior en Hoplr ernaar om door middel van hun gecombineerde expertise en platformen een significante impact te maken op lokale gemeenschappen. 

Met het complementaire aanbod hopen zij niet alleen de sociale cohesie te verhogen, maar ook een inclusieve en participatieve benadering van maatschappelijke uitdagingen te bevorderen.

Voor meer informatie over Hoplr: https://services.hoplr.com
Voor meer informatie over Invior: https//www.Invior.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht