Invior

Wij zijn Invior, jouw partner in participatie.

Invior opereerde voorheen onder de naam Toponderzoek. Sinds 2011 zijn we actief in onderzoek, advies en begeleiding van participatie voor bijvoorbeeld provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, verenigingen, of centrummanagement. Samen denken en praten we om de gemeenschap mooier te maken. 

Ons verhaal

Contact

Onze lezers kunnen via het burgerpanel TipHorstaandeMaas zonder veel moeite hun zegje doen.

Eric van Kempen - Directeur, Kempen Nieuwsmedia

Invior heeft ons prima ontzorgt: de antwoorden werden verzameld en in een analyse teruggekoppeld. 

Marjolein Teunissen - Gemeente Molenlanden

Het initiatief voor dit online burgerpanel past in het streven van de gemeente om meer met inwoners te overleggen over actuele ontwikkelingen.

Jan Kottelenberg - Burgemeester gemeente Neder-Betuwe

Invior is een betrouwbaar bureau dat vraagstukken beantwoord voor burgers, ondernemers, overheid en politiek.

Moniek Simons - Eigenaar Business Rebel

Sinds begin 2019 werken wij geregeld samen met Invior om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze inwoners. De samenwerking ervaren wij als heel prettig en deskundig. Maatwerk staat bij Invior voorop. 

Carolien Emonts - Adviseur Communicatie Gemeente Leudal

Meer klantverhalen

Inzicht

De overheid moet maatschappelijke vraagstukken begrijpen, trends volgen en beleidsprogramma’s monitoren. Door onderzoek te doen verzamelen we betrouwbare informatie.

Visie

De opgehaalde inzichten vertalen we naar een gedragen beleidsmatig advies, maar het liefst daarbij een participatiebeleid om nu en in de toekomst belanghebbenden betrokken te houden.

Organisatie

Vervolgens helpen we met het implementeren van dit advies. De opgave is het stimuleren van het vermogen en het bewustzijn van burgers om deel te nemen aan overheidsbeleid.

Onze cijfers

346

Aantal panels

12.618

Vragen gesteld

98.812

Panelleden

11+

Jaren ervaring

Laatste nieuws

Communicatie Ontwikkeltraject

22-03-2023

Communicatie Ontwikkeltraject

Dit traject biedt inzichten in ontwikkelkansen en verbeterpunten van jouw communicatiebeleid. Deze inzichten doe je op in een traject waar intervisie met collega’s van andere gemeenten, een werksessie...

Wat speelt er in de gemeente volgens de gemeentesecretarissen?

10-03-2023

Wat speelt er in de gemeente volgens de gemeentesecretarissen?

Twee derde van de gemeentesecretarissen geeft aan dat het thema Bouwen en wonen de meeste aandacht krijgt binnen hun gemeente. De thema’s Duurzame leefomgeving en energietransitie (58%) en Welzijn en ...

Langstzittende burgemeester van Nederland (2022)

02-03-2023

Langstzittende burgemeester van Nederland (2022)

In navolging van 2021 een nieuwe lijst van langstzittende burgemeesters in Nederland. Het betreft burgemeester die ononderbroken burgemeester zijn bij dezelfde gemeente....

De participatieladder

27-02-2023

De participatieladder

De participatieladder is een meetinstrument waarmee je meet in hoeverre iemand participeert in de samenleving. Deze participatieladders worden onder andere door gemeenten gebruikt om te beoordelen wel...

Vormen van participatie

30-01-2023

Vormen van participatie

Participatie is een belangrijk aspect van onze samenleving. Het is de manier waarop burgers betrokken raken en hun stem kunnen laten horen. Er zijn veel vormen van participatie, in deze blog bespreken...

Wat is een Tip-Burgerpanel?

24-01-2023

Wat is een Tip-Burgerpanel?

Een Tip-burgerpanel is een raadgevend burgerpanel, waarbij inwoners desgevraagd hun ideeën delen over actuele onderwerpen in hun directe leefomgeving. De betrokken deelnemers geven raad en adviezen, w...

Langstzittende CdK van Nederland (2022)

23-01-2023

Langstzittende CdK van Nederland (2022)

1. Leen Verbeek (Commissaris van de Koning van de Provincie Flevoland, 14 jaar ononderbroken) 2. Han Polman (Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, 9 jaar ononderbroken) 3. Jaap Smit (C...

Welkom Emanuelle!

12-01-2023

Welkom Emanuelle!

Sinds begin dit jaar hebben wij een nieuwe aanwinst in ons midden. Emanuelle van den Goor gaat ons team versterken als researcher! Emanuelle is analytisch, doelgericht, georganiseerd en onderzoeken...

Langstzittend raadslid van Nederland (2022)

09-01-2023

Langstzittend raadslid van Nederland (2022)

In navolging van 2019 een overzicht van de langstzittende gemeentesecretarissen in Nederland. De data zijn verkregen via de database Overheid in Nederland. Het betreft de langstzittende gemeentesec...

Meer nieuws