Invior

Sinds 2011 zijn wij dé partner in participatie voor overheden, brancheorganisaties en NGO’s.

Wij doen onderzoek, geven advies en bieden begeleiding. Dit leidt tot betere participatie door inzicht, visie en organisatie. 

Betere participatie

Contact

Het initiatief voor dit online burgerpanel past in het streven van de gemeente om meer met inwoners te overleggen over actuele ontwikkelingen.

Jan Kottelenberg - Burgemeester gemeente Neder-Betuwe

Invior is een betrouwbaar bureau dat vraagstukken beantwoord voor burgers, ondernemers, overheid en politiek.

Moniek Simons - Eigenaar Business Rebel

Invior heeft ons prima ontzorgt: de antwoorden werden verzameld en in een analyse teruggekoppeld. 

Marjolein Teunissen - Gemeente Molenlanden

Onze lezers kunnen via het burgerpanel TipHorstaandeMaas zonder veel moeite hun zegje doen.

Eric van Kempen - Directeur, Kempen Nieuwsmedia

Sinds begin 2019 werken wij geregeld samen met Invior om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze inwoners. De samenwerking ervaren wij als heel prettig en deskundig. Maatwerk staat bij Invior voorop. 

Carolien Emonts - Adviseur Communicatie Gemeente Leudal

Meer klantverhalen

Om het gehele participatieproces te kunnen begeleiden werken wij met drie fases, ook wel de In, Vi en Or van Invior.

Inzicht

De overheid moet maatschappelijke vraagstukken begrijpen, trends volgen en beleidsprogramma’s monitoren. Door onderzoek te doen verzamelen we betrouwbare informatie.

Visie

Deze opgehaalde inzichten vertalen we naar een gedragen beleidsmatig advies, maar het liefst daarbij een participatiebeleid om nu en in de toekomst belanghebbenden betrokken te houden.

Organisatie

Vervolgens helpen we met het implementeren van dit advies. De opgave is het stimuleren van het vermogen en het bewustzijn van burgers om deel te nemen aan overheidsbeleid.

Onze cijfers

346

Aantal panels

12.618

Vragen gesteld

98.812

Panelleden

12+

Jaren ervaring

Laatste nieuws

Barometer 2024 Q1: Inwoners willen actief betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken

12-06-2024

Barometer 2024 Q1: Inwoners willen actief betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken

Inwoners in Nederland vinden het belangrijk dat de gemeente hen actief betrekt bij ontwikkelingen in hun gemeente, met name als het gaat om huisvesting en leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van on...

Langstzittende burgemeesters van Nederland (2024)

01-02-2024

Langstzittende burgemeesters van Nederland (2024)

In navolging van 2022 een overzicht van de langstzittende burgemeesters in Nederland. Het betreft actieve burgemeester die ononderbroken burgemeester zijn bij dezelfde gemeente....

'Ambtenaren geven burgerparticipatie een kleine 7'

10-01-2024

'Ambtenaren geven burgerparticipatie een kleine 7'

Ambtenaren geven gemiddeld een 6,7 voor de wijze waarop burgerparticipatie een plek heeft gekregen in hun organisatie en de gemeente. Maar sommige zaken kunnen beter worden geregeld, vinden ze, zoals ...

Kloof tussen inwoners- en ambtenaren­perspectief

14-12-2023

Kloof tussen inwoners- en ambtenaren­perspectief

Gemeenten kunnen meer doen om inwoners bij hun beleid te betrekken. Nu wordt participatie vaak met de mond beleden maar als het erop aankomt is meebeslissen of meedoen door inwoners meestal een stap t...

Data omzetten in Visuals

29-11-2023

Data omzetten in Visuals

Heb je weleens overwogen om je data om te zetten in pakkende visuals? Niet alleen verwerken we informatie, we maken ook infographics die jouw verhaal vertellen op een manier die echt blijft hangen. Wi...

Wij bestaan 12,5 jaar!

15-11-2023

Wij bestaan 12,5 jaar!

Deze maand bestaan wij maar liefst 12,5 jaar! Wij willen via deze weg iedereen bedanken die gedurende deze 12,5 jaar op welke manier dan ook hieraan een bijdrage heeft geleverd. Wij realiseren ons maa...

Barometer Burgerparticipatie

18-10-2023

Barometer Burgerparticipatie

De barometer burgerparticipatie is een samenwerking met Uitgever Publiek Denken. In dit onderzoek worden er twee doelgroepen benaderd: 1) Beleidsmedewerkers/adviseurs participatie en communicatie; 2) ...

Invior introduceert Barometers

12-10-2023

Invior introduceert Barometers

Invior begeleidt veel gemeenten op het gebied van inwonerparticipatie. Maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen veelal gevangen worden in thema’s. Om periodiek in kaart te brengen hoe inwoners teg...

Masterclass Burgerparticipatie

10-10-2023

Masterclass Burgerparticipatie

Samen met uitgever Publiek Denken organiseren we op 7 december de masterclass: Samen sterker: praktijkgerichte masterclass inclusieve burgerparticipatie....

Meer nieuws