Cultuurmonitor – Gemeente Horst aan de Maas

Cultuurmonitor – Gemeente Horst aan de Maas

Horst.png

Vraagstuk
Meer inzicht krijgen van het culturele veld door verenigingen, stichtingen en zelfstandige cultuurmakers te bevragen over hun organisatie, activiteiten, uitdagingen, maatschappelijke rol en toekomstperspectief. Daarbij wordt er een koppeling gemaakt met het kunst- en cultuurbeleid en actuele thema’s.

Onze aanpak
In samenspraak met de gemeente is een vragenlijst opgesteld die is uitgezet onder het volledige culturele veld van verenigingen, stichtingen en zelfstandige cultuurmakers. Aan de hand van de onderdelen uit het cultuurbeleid is de vragenlijst, gezamenlijk met de gemeente Horst aan de Maas, opgesteld. Ook zijn er enkele aanvullende vragen gesteld over de impact van het coronavirus op het lokale culturele veld.

Via een mailinglijst van de gemeente Horst aan de Maas het culturele veld benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, van kunstenaar tot balletschool en van carnavalsvereniging tot muziekfestival.

Resultaat en impact
130 verschillende culturele verenigingen, stichtingen en organisaties uit de gemeente Horst aan de 

Maas spraken zich uit over de verschillende onderwerpen in de cultuurmonitor.

Deze resultaten zijn uitgewerkt in een onderzoeksrapport en daarnaast heeft de gemeente Horst aan de Maas de resultaten laten verwerken in een infographic.

Infographic

De samenwerking met Invior hebben wij als zeer prettig en behulpzaam ervaren. We zijn samen tot een goede vragenlijst voor ons onderzoek gekomen. Het opgeleverde rapport was prettig leesbaar, we konden er goed mee uit de voeten.” 

Hanneke Wijnen - Beleidsmedewerker Samenleving

Meer weten?

Wilt u ook regelmatig met beleid en in de uitvoering kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen uit de culturele sector? Als u hier ook meer inzicht in wilt krijgen, neem dan contact op met onderstaande personen.

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Klaartje van Dijk – Philipsen

Klaartje van Dijk – Philipsen

Adviseur Participatie

Ambitieus, avontuurlijk, zorgzaam en ondernemend; organiseert zo nu en dan graag een bedrijfsuitje. 

085 486 01 03