Visie

Visie

De met onderzoek verkregen inzichten vertalen we naar een gedragen beleidsmatig advies, maar het liefst daarbij een participatiebeleid om nu en in de toekomst belanghebbenden betrokken te houden.

Participatiebeleid

Participatiebeleid

Visie

Als gemeente streeft je ernaar een plek te zijn voor iedereen, waar iedereen kan participeren en een bijdrage kan leveren aan een beter woon- en leefomgeving. Waar bestaat dez...

Visieontwikkeling

Visieontwikkeling

Visie

Een visie biedt een gezamenlijke basis voor het opzetten van leer-, verbeterings- en ontwikkelingsactiviteiten van overheidsbeleid. Als zodanig vergemakkelijkt dit het doel va...

Doelgroep benadering

Doelgroep benadering

Visie

Voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken wil je bepaalde doelgroepen extra aan het woord laten. Denk aan kwetsbare doelgroepen, marktniches of moeilijk te bereiken segmente...