Tip-Burgerpanels

Inzicht

Tip-Burgerpanels

Beter wonen, beter leven, beter werken en beter recreëren in jouw gemeente!

Een Tip-Burgerpanel is een digitaal panel waar inwoners desgevraagd hun raad, adviezen en ideeën kunnen delen over actuele onderwerpen die spelen in de directe leefomgeving. Met de informatie die opgehaald wordt, kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden waarbij de stem van de inwoner wordt gehoord. De raad, adviezen en ideeën (‘Tips’) van de betrokken inwoners zijn interessant voor diverse partijen zoals (lokale) overheden, woningcorporaties en verenigingen. Beleidsmakers en beleidsbepalers kunnen met de opgehaalde informatie onderbouwde beslissingen nemen en een passend beleid opstellen.

Samen praten we met de gemeenschap in plaats van over de gemeenschap. Dit past in de trend van participeren, in twee richtingen, in plaats van mededelen in één richting. De Tip-Burgerpanels faciliteren een laagdrempelige manier om burgers te betrekken bij het gemeentebeleid en participatie tot stand te brengen.

Tip Nederland.png

Vind jouw Tip-Burgerpanel op de kaart van Nederland:

  • klik op jouw provincie;
  • klik vervolgens op jouw gemeente.

Raadplegers

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-Burgerpanels van Invior. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Invior vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

Raadpleger - Verduurzamen van de woning

Raadpleger - Verduurzamen van de woning

Raadpleger - Stijgende prijzen

Raadpleger - Stijgende prijzen

Raadpleger - Woningaanbod in Limburg

Raadpleger - Woningaanbod in Limburg

Raadpleger - Gezonde voeding

Raadpleger - Gezonde voeding

Raadpleger - Tweede Kamerverkiezingen

Raadpleger - Tweede Kamerverkiezingen

Raadpleger - Jaarwisseling

Raadpleger - Jaarwisseling

Invior is aangesloten bij de MOA.