Tip-Burgerpanels

Inzicht

Tip-Burgerpanels

Beter wonen, beter leven, beter werken en beter recreëren in jouw gemeente!

Een Tip-Burgerpanel is een digitaal panel waar inwoners desgevraagd hun raad, adviezen en ideeën kunnen delen over actuele onderwerpen die spelen in de directe leefomgeving. Met de informatie die opgehaald wordt, kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden waarbij de stem van de inwoner wordt gehoord. De raad, adviezen en ideeën (‘Tips’) van de betrokken inwoners zijn interessant voor diverse partijen zoals (lokale) overheden, woningcorporaties en verenigingen. Beleidsmakers en beleidsbepalers kunnen met de opgehaalde informatie onderbouwde beslissingen nemen en een passend beleid opstellen.

Samen praten we met de gemeenschap in plaats van over de gemeenschap. Dit past in de trend van participeren, in twee richtingen, in plaats van mededelen in één richting. De Tip-Burgerpanels faciliteren een laagdrempelige manier om burgers te betrekken bij het gemeentebeleid en participatie tot stand te brengen.

Tip Nederland.png

Vind jouw Tip-Burgerpanel op de kaart van Nederland en meld je aan!

  • klik op jouw provincie;
  • klik vervolgens op jouw gemeente.

Meest gestelde vragen

Om je aan te melden voor het Tip-Burgerpanel in jouw gemeente, klik je op op jouw provincie in bovenstaande kaart en vervolgens op jouw gemeente. Hierdoor kom je terecht op de website van jouw desbetreffende Tip-Burgerpanel en hier kun je op 'aanmelden' klikken.

Uit onderzoek onder de leden van de Tip-Burgerpanels blijkt dat de volgende 3 redenen om deel te nemen aan het burgerpanel het voornaamst zijn: 1. Ik wil meedenken & meepraten over lokale onderwerpen 2. Ik wil mijn mening laten horen 3. Ik wil betrokken worden en op de hoogte worden gehouden van lokale ontwikkelingen Met het Tip-Burgerpanel maken we de gemeenschap een stukje mooier. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de onderzoeksresultatenpagina en zijn voor iedereen beschikbaar.

Maandelijks krijg je een raadpleging via de mail toegestuurd. Per uitnodiging ben je vrij om wel of niet deel te nemen.

De Barometer is een onderzoek vanuit onszelf. Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij onze Tip-Burgerpanels. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, iedereen heeft er wel een mening over. Het is een onderzoek vanuit onszelf omdat we het zelf belangrijk vinden dat burgers over dit onderwerp participeren. Met de onderzoeksresultaten van deze Barometers kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie er mee aan de slag door de discussie te voeren.

Een raadpleging is een onderzoek waarbij je op zoek gaat naar raad (of tips) over een onderwerp dat leeft in de gemeenschap. Maandelijks vraagt Invior aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken. Hierdoor ontstaat denkkracht en draagvlak, waarmee Invior een bijdrage levert aan maatschappelijke discussies. Het verschil met een opinieonderzoek, waarbij een mening wordt gevraagd over de huidige situatie, is dat een raadpleging handelt over de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingen. Raadplegingen voeren wij vaak uit in samenwerking met de gemeente.

Zowel als deelnemer van het burgerpanel als gemeente of (externe) belanghebbende partij kun je contact opnemen met de beheerders van het panel ([email protected]). De opdrachtgever heeft het eerste recht om gebruik te maken van de onderzoeksresultaten. De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen Data & Insights Network-onderzoekers (voorheen MOA-onderzoekers) aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Alle belanghebbende partijen, waaronder mediapartijen, krijgen beschikking over de onderzoeksresultaten en hebben de mogelijkheid om deze te gebruiken, tenzij dit een onderzoeksopdracht is van een externe partij. Bij een externe opdracht krijgt de opdrachtgever als eerste de resultaten te zien en heeft het recht om deze als eerste te publiceren. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de onderzoeksresultatenpagina en zijn voor iedereen beschikbaar De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen Data & Insights Network-onderzoekers aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Het Tip-Burgerpanel staat midden in de gemeenschap. Een Tip-Burgerpanel is een gemeenschapspanel dat onafhankelijk opereert. Een wezenlijk verschil met een algemeen burgerpanel, dat is gefinancierd door een gemeente. Maandelijks vraagt Invior aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken over actuele vraagstukken. De onderzoeksmethode is het gebruik van raadplegingen. Bij elk Tip-Burgerpanel is het succes mede bepaald door de samenwerking met een lokale mediapartner. Zij koppelen de onderzoeksresultaten terug aan de bewoners en zorgen ook voor duiding. Het Tip-Burgerpanel is voor verschillende partijen interessant, waaronder het centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen. De gemeente kan het Tip-Burgerpanel ook aanwenden, maar zet vaak haar eigen en zelf gefinancierde burgerpanel in. Een Tip-Burgerpanel start maandelijks een onderzoek zonder enige financiering vanuit een overheid.

Iedereen moet doen waar hij goed in is en weet dat dan veel mogelijk is. Invior is de specialist als het gaat om opstellen en uitvoeren van een vragenlijst. Onze rol stopt bij het communiceren van de onderzoeksresultaten naar de inwoners van een gemeente. Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de kennis en het bereik van meer dan 55 mediapartners in Nederland, waarmee Invior een samenwerking heeft. Dit aantal groeit jaarlijks.

Doordat het ledenaantal steeds toeneemt, kan het aantal deelnemende leden worden gezien bij de opgeleverde onderzoeksresultaten. Bekijk de ‘n’ in de grafiek van de laatste gepubliceerde onderzoeksresultaten.

Onze researchers beheren het Tip-Burgerpanel. Je kunt een mail met je gewenste wijzigingen toesturen naar [email protected]. Periodiek wordt via de raadplegingen uitgevraagd of je demografische variabelen nog kloppen.

Onder elke uitnodiging van de raadpleging staat een afmeldlink. Je kunt je afmelden door op de afmeldlink te klikken.