Barometer woningaanbod in Limburg

De woningmarkt staat momenteel onder druk. Er zijn niet voldoende woningen en door de grote vraag stijgen de prijzen van de woningen. In de ene gemeente is het eenvoudiger om een woning te vinden dan in de andere gemeente. Vooral voor starters is het vaak lastig om een woning te kopen. Wij zijn benieuwd naar de woonwensen van de Limburgers.

Naar aanleiding hiervan zijn onderzoeksbureau Toponderzoek en De Limburger op 10 november 2021 een onderzoek gestart naar de woningmarkt.

Vragen die in dit onderzoek centraal staan: Ben je momenteel tevreden met je huidige woning? Wat zouden voor jou (mogelijke) reden(en) kunnen zijn om te verhuizen? Zou je bereid zijn om eventueel naar Duitsland of België te verhuizen vanwege de lagere huizenprijzen?

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de woningbehoeften van de Limburgers.

Open de rapportage