Barometer Vuurwerk

Vier keer per jaar voert Invior een Raadpleger uit rondom maatschappelijke vraagstukken. Onderliggend de Raadpleger Vuurwerk. 

Vuurwerk was in januari 2020 hét gespreksonderwerp. Zowel de politiek als de publieke opinie ontfermden zich over deze discussie. Voorstanders van vuurwerk pleiten dat vuurwerk een traditie is die in stand moet worden gehouden, terwijl tegenstanders het gevaar en de overlast voor mens en dier benadrukken. Ook zijn er alternatieven, zoals vuurwerkvrije zones of een centrale vuurwerkshow. Dit roept echter vraagtekens op.

Hoe denken Limburgers hierover?
Toponderzoek is benieuwd naar dé mening van Limburgers en voerde daarom tussen 13 januari 2020 en 29 januari 2020 een onderzoek uit onder Limburgers via de Tip-Burgerpanels.

De rapportage is opgedeeld in drie onderdelen:

De uitkomsten van de gemeentelijke onderzoeken zijn ook beschikbaar.
Klik hiervoor op de gewenste gemeente (alleen via desktop).