Raadpleger - Jaarwisseling

Raadpleger Jaarwisseling

Vier keer per jaar voert onderzoeksbureau Toponderzoek een Raadpleger uit rondom maatschappelijke vraagstukken. Onderliggend de Raadpleger Jaarwisseling 2020.

Onderzoeksbureau Toponderzoek en De Limburger zijn op 11 november 2020 een onderzoek gestart naar de jaarwisseling 2020. Beide partijen zijn benieuwd naar hoe de inwoners uit verschillende Limburgse gemeenten de jaarwisseling verwachten te gaan vieren.

 

Open de rapportage

Hoe staan Limburgers tegenover het algeheel vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling? Hoe gaan Limburgers de jaarwisseling vieren? Wat heeft volgens Limburgers de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente en/of andere toezichthouders moeten handhaven?

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in hoe inwoners de jaarwisseling gaan vieren. Onderzoeksbureau Toponderzoek en De Limburger willen inzicht krijgen in het gedrag en de verwachtingen van inwoners tijdens de jaarwisseling.