Barometer - Vitale Wijken

Invior heeft in juli 2023 een raadpleging uitgevoerd onder al haar burgerpanelleden in Nederland. Maar liefst 29.333 inwoners hebben hun mening gegeven over de leefbaarheid in hun buurt. De resultaten zijn terug te vinden in de Barometer Vitale Wijken.  Invior stelt met deze Barometer Vitale Wijken en Kernen als doel om inzicht te krijgen in de algemene leefbaarheid en inzichten in de onderdelen die bepalend zijn voor de leefbaarheid. We hebben een uitgebreide vragenlijst samengesteld waarin het onderwerp leefbaarheid in de volle breedte uitgediept wordt.
 

In Nederland zijn de meeste mensen (zeer) tevreden over de leefbaarheid in hun buurt (71%). Vooral inwoners van Utrecht en Drenthe laten zich hierover positief uit (76%). Een kanttekening is dat bijna 4 op de 10 inwoners in Nederland vindt dat de leefbaarheid in de eigen buurt is afgenomen de afgelopen jaren. In Flevoland geven de meeste inwoners (48%) aan dat deze ontwikkeling is afgenomen.

Binnen dit onderzoek is de leefbaarheid in buurten tevens uitgesplitst naar thema’s. In Nederland worden de thema’s “Kwaliteit van wegen, groenvoorzieningen en omgeving (6.5)”, “Voorzieningen en bereikbaarheid (6.6)” en ”Ontmoeting van buurtbewoners (6.9)” ruim voldoende beoordeeld. Opvallend is dat men minder tevreden is over het thema “Veiligheid en overlast (6.1)”, vooral in Limburg (5.8) en Zuid-Holland (5.9).

De meerderheid van de Nederlanders  is betrokken bij vrijwilligerswerk dat de leefbaarheid in de buurt vergroot. Vooral door de activiteiten gericht op de buurtveiligheid (27%), activiteiten gericht op sociale ontmoetingen (25%) en het schoonhouden van de buurt (19%). 41% Van de Nederlanders zou zich actiever inzetten als vrijwilliger wanneer er geen wekelijkse verplichtingen aan vast zitten.

Voor de gemeenten in Nederland geldt dat (volgens de inwoners)  de belangrijkste focusgebieden (ter verbetering van de leefbaarheid) zijn: het onderhouden van de openbare ruimte (26% noemt dit als #1), zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting (15% noemt dit als #1), en het verbeteren van de veiligheid (15% noemt dit als #1).

In dit rapport worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Leefbaarheid in het algemeen;
  • Inzichten over de staat van de openbare ruimte en omgeving;
  • Inzichten in het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid;
  • Inzichten in de sociale verbinding;
  • Inzichten in de mate van overlast en gevoel van veiligheid;
  • Inzichten in welke rol men zelf bereid is te nemen;
  • Inzichten in de verwachtingen van de gemeente.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de resultaten of benieuwd naar hoe jouw gemeente wordt beoordeeld door de eigen inwoners? Neem dan contact met ons op. 

Martijn Hulsen

Martijn Hulsen

Directeur

Ambitieus, belangstellend en ondernemend; elke dag is anders. 

085 486 01 00
Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20