Barometer in Limburg over stijgende prijzen

Door inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten zoals boodschappen, kleding en de kapper. Producten en diensten worden hierdoor duurder. Daarnaast stijgen ook de energieprijzen. Wij zijn benieuwd hoe inwoners uit Limburg denken over de stijgende (energie)prijzen en in hoeverre zij zich zorgen maken over hun financiële situatie.

Naar aanleiding hiervan zijn onderzoeksbureau Toponderzoek en De Limburger in mei 2022 een onderzoek gestart naar de stijgende prijzen.

Vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: In hoeverre kan je in vergelijking met vorig jaar financieel rondkomen? Heb je besloten te bezuinigen als gevolgd van de stijgende prijzen? Bij welke personen of instanties zou je aankloppen als je in de financiële problemen dreigt te komen? Wat vind je wat de gemeente moet doen om inwoners met financiële zorgen te ondersteunen?

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de geldzorgen van Limburgers.

Open de rapportage