Raadplegers

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-Burgerpanels van Invior. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Invior vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

Raadpleger - Verduurzamen van de woning

Raadpleger - Verduurzamen van de woning

Raadpleger - Stijgende prijzen

Raadpleger - Stijgende prijzen

Raadpleger - Woningaanbod in Limburg

Raadpleger - Woningaanbod in Limburg

Raadpleger - Gezonde voeding

Raadpleger - Gezonde voeding

Raadpleger - Tweede Kamerverkiezingen

Raadpleger - Tweede Kamerverkiezingen

Raadpleger - Jaarwisseling

Raadpleger - Jaarwisseling

FAQ

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-Burgerpanels van Invior. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Invior vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-Burgerpanels van Invior. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Invior vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

De resultaten van een raadpleger zijn voor een breed publiek toegankelijk. Zowel burgers, gemeenten, belanghebbende partijen als mediapartijen (zoals de lokale krant) hebben toegang tot de resultaten van de raadpleger. Voor burgers en mediapartijen is het interessant om de resultaten in te zien. Voor gemeenten en belanghebbende partijen kunnen de resultaten ook als input dienen voor besluitvorming.

De raadpleger speelt in op de actualiteit. Dit zijn vaak onderwerpen van gesprek in de media, de politiek of de publieke opinie. Nadat het onderwerp is vastgesteld, gaan wij aan de slag met een passende burgerraadpleging (vragenlijst). Per gebied (gemeente) verschilt de actualiteit. Daardoor verschillen raadplegers per gebied.

Zoals de naam zegt, wordt met een raadpleger op zoek gegaan naar raad (oplossingsrichtingen) rondom één specifiek thema, zoals vuurwerk, gezondheid of duurzaamheid. Raadplegingen staan niet in het teken van opiniepeilingen, maar geven concreet antwoord (raad) rondom mogelijke oplossingen. De nadruk ligt op het raadplegen van burgers. Een opiniepeiling blijft hangen bij een oordeel, een raadpleger geeft richting.

Beide onderzoeksmethoden maken gebruik van een raadpleging als onderzoeksinstrument. Het verschil is dat een raadpleger bovenregionaal opereert (10+ gemeenten) en een raadpleging microlokaal (kan op wijkniveau). Uitgaande van het gebied worden de onderwerpen, maatschappelijke vraagstukken, geselecteerd.