Lastminute participatiekans vuurwerkonderzoek

Lastminute participatiekans vuurwerkonderzoek 

Nu we richting de jaarwisseling gaan is voor veel gemeenten en inwoners vuurwerk weer onderwerp van het maatschappelijk debat. Wilt u ook graag beter in beeld hoe de inwoners van uw gemeente de jaarwisseling ervaren hebben als input voor nieuwe beleidskaders omtrent de jaarwisseling?

In 2019 en 2021 onderzocht Invior dit op provinciaal niveau. Dit jaar steken we het oudejaarsonderzoek in op gemeentelijk niveau. U kunt hier nog lastminute bij aansluiten voor een voordelig tarief.

Voorwaarde is dat u zich voor 28 november 2022 aansluit bij dit onderzoek. Het onderzoek vindt dan begin januari plaats, maar het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt in december. Hierdoor kunt u desgewenst restantbudget van 2022 inzetten.

Het onderzoek geeft inzicht in:

  • Heeft men overlast ervaren van vuurwerk?
  • Heeft men andere overlast ervaren?
  • Wil men beperking van mogelijkheden om vuurwerk af te steken? Zo ja, welke? Wat zijn beweegredenen van voor- en tegenstanders?
  • Indien er een vuurwerkbeperkingen komen, gaat men zich daaraan houden?
  • Wat moet prioriteit hebben bij de inzet van politie, gemeente en of andere toezichthouders tijdens de jaarwisseling?

Interesse? Mail naar [email protected] of uw contactpersoon bij Invior.

Wij hopen dat wij ook u kunnen helpen!