Participatiebeleid

Visie

Participatiebeleid

Als gemeente streef je ernaar een plek te zijn voor iedereen, waar iedereen kan participeren en een bijdrage kan leveren aan een beter woon- en leefomgeving. Waar bestaat deze bijdrage dan uit? En hoe laat je de juiste doelgroepen participeren?

Nadat het maatschappelijk vraagstuk met onderzoek inzichtelijk is gemaakt, helpen we je bij het ontwikkelen van een toegankelijk en gedragen participatiebeleid om nu en in de toekomst belanghebbenden betrokken te houden.

Invior is aangesloten bij het Participatie Gilde.