Participatie uitbesteden

Organisatie

Participatie uitbesteden

Invior biedt ondersteuning bij de implementatie van (participatie)beleid. Wij bewaken het proces en de voortgang. Ook zijn we gespreks- en sparringspartner. Daarnaast wordt gewaakt over de juiste communicatie bij de betrokken belanghebbende partijen.

Workshops en masterclasses kunnen hier een onderdeel van zijn.