Overheid in Nederland

Inzicht

Overheid in Nederland

Sinds 2011 zijn we actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. We beschikken daarvoor over een databestand, Overheid in Nederland (OiN), met meer dan 70.000 politieke ambtsdragers. Dit bevat alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Het personenregister bevat tevens een overzicht van de leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden. 

De meerwaarde van OiN is het eigen onderzoekspanel. Overheid in Nederland bevat real time de populatie van volksvertegenwoordigers en de gekozen en benoemde overheidsbestuurders (sinds 2011). Dagelijks wordt de database door onderzoekers bijgehouden. De totale populatie van volksvertegenwoordigers kan benaderd worden op verschillende niveaus: provinciaal, gemeentelijk en waterschappen. OiN is pionier in deze benadering (VNG, mei 2012). De non-response kan worden onderzocht aan de hand van zes (demografische) factoren. Informatie over niet-respondenten is in de database aanwezig. 

De volledige online infrastructuur ligt klaar om de politieke ambtsdragers snel en effectief te kunnen ondervragen en snel data te verzamelen en analyses uit te voeren. Een vragenlijst kan bij wijze van spreken, vandaag al worden uitgezet. 

Er kan gebruik worden gemaakt van relevante reeds beschikbare data uit het panel en vanaf 2011 worden de politieke ambtsdragers door ons longitudinaal gevolgd. Sinds 2013 wordt in het databestand de ‘reden van afscheid’ geregistreerd. Niet alleen de huidige volksvertegenwoordigers, maar ook volksvertegenwoordigers die hun ambt in de afgelopen jaren hebben neergelegd kunnen worden ondervraagd.  

Naast de politieke ambtsdragers (Overheid in Nederland) kan Invior ambtenaren benaderen (8.000+). Dit kunnen gemeenteambtenaren zijn, maar ook medewerkers bij de provincies, waterschappen en rijksoverheid zijn ambtenaren. Juist door deze groep gericht te ondervragen, kunnen doeltreffend de gewenste resultaten worden opgehaald. Denk aan behoeftebepaling en draagvlakvorming. 

Overheid in Nederland.png

Invior is aangesloten bij de Data & Insights Network