Ons verhaal

Ons verhaal

In 2011 is het concept van Invior, toen nog Toponderzoek, ontstaan aan de overlegtafel in het provinciehuis van Maastricht. Iedere maandagochtend werden hier de beleidsthema’s en -nota’s besproken door de portefeuillehouder en de beleidsambtenaren. Gezamenlijk werd bekeken hoe de regio, in dit geval Limburg, nog een stukje mooier kon worden ingericht. 

Het aantal aanwezige personen varieert per overleg en heeft impact op de uiteindelijke output. Drie mensen weten meer dan twee mensen. Wat gebeurt er als we in staat zijn om 100 mensen ‘aan tafel’ te zetten? Of 200, 500 of 1000?

Op basis van dat principe is ons bedrijf opgericht. We willen mensen aan tafel zetten, fysiek dan wel online. Hierbij gelden twee basisprincipes. Het eerste is dat we iedereen willen laten meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken. Wij geloven in de gemeenschap, waarbij de gemeenschap bestaat uit meerdere belanghebbende partijen, waaronder de ‘gemeente/overheid’. Het tweede basisprincipe is raadplegingen. We vragen raad om de gemeenschap mooier of beter te maken. Dit is een andere manier van denken dan wanneer je opiniërend werkt (opiniepeilingen). We werken waarderend en opbouwend om het beste resultaat te bereiken. Dit doen we onder andere aan de hand van onze eigen Tip-Burgerpanels, waarbij ‘Tip’ voor raadplegend staat. 

Onze missie

Wij geloven in een gemeenschap, waar continu aandacht is voor een beter woon- en leefklimaat. Daarvoor zijn keuzes nodig waarbij de gemeenschap aan zet is. We wegen belangen af, door belangrijke maatschappelijke thema’s bij iedereen bespreekbaar te maken. 

Samen denken en praten om de gemeenschap mooier te maken.

Waarom Invior?

Samenwerken met Invior betekent samenwerken met gedegen consultants en onderzoekers die passie hebben voor maatschappelijke vraagstukken. Niet voor niets is Invior de partner in participatie.

Onze focus ligt op data gedreven inzichten met impact. We beschikken over een landelijk dekkend respondentenpanel, dat eveneens betrokken is bij maatschappelijke vraagstukken. We vertalen inzichten in handvaten en adviezen. Dit leidt uiteindelijk tot gefundeerde keuzes en een onderbouwd beleid, waarbij belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Onze werkwijze is gericht op het creëren van draagvlak naar de toekomst.

We werken hierbij met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes. Workshops, masterclasses, procesbegeleiding en het begeleiden en ondersteunen van de processen en organisatie van een opdrachtgever zijn onderdeel van ons portfolio. 

Team Invior

Team Invior

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Werken bij Invior

Werken bij Invior

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen