02-09-2021

Welk participatieplatform past bij mij?

Voor veel gemeenten, maar ook bedrijven en organisaties, is het populair geworden om burgers te betrekken bij het maken van beslissingen. Dit wordt ook wel burgerparticipatie genoemd. Burgerparticipatie wordt in de toekomst zelfs verplicht met de nieuwe omgevingswet.

Om aan deze plicht te voldoen, zullen gemeenten participatietools en/of participatiemiddelen moeten inzetten. Wist u dat Invior (voorheen Toponderzoek) hier al enige tijd mee bezig is en gemeenten goed kan helpen bij deze aanpassing?

Er zijn veel verschillende participatietools en participatiemiddelen die gemeenten kunnen gebruiken bij het betrekken van burgers. Hieronder worden een aantal participatietools en -middelen besproken die doeltreffend zijn om te benutten bij burgerparticipatie.

 • Burgerpanel
  Een burgerpanel is een tool om vraagstukken en/of onderwerpen te bespreken onder inwoners die hier bereid toe zijn.
   
 • Tip-burgerpanel
  Een Tip-burgerpanel is een digitaal raadgevend burgerpanel, waarbij bewoners desgevraagd hun ideeën en visie delen op actuele onderwerpen in hun directe leefomgeving. De betrokken deelnemers geven raad en adviezen, waardoor beleidsmakers en -bepalers weten wat er daadwerkelijk speelt in de lokale samenleving. Invior beschikt zelf over 73 burgerpanels verspreid over heel Nederland.
   
 • Online community
  Een community is een virtuele gemeenschap die bestaat uit groepen mensen met dezelfde interesses in onderwerpen. Community ’s kunnen worden gebruikt om bepaalde vraagstukken te bespreken.
   
 • Stemtools
  Tools waar eenvoudige vragen mee gesteld kunnen worden. De resultaten uit deze stemtools geven inzicht in wat bijvoorbeeld burgers vinden van bepaalde vraagstukken.
   
 • Conferentie
  Bij een conferentie komen bepaalde groepen mensen samen om het te hebben over verschillende thema’s.
   
 • Videoconferentie-tools
  Met videoconferentie-tools zoals Microsoft Teams en Zoom kunnen groepen mensen digitaal samenkomen om een bepaald onderwerp of vraagstuk te bespreken.

Naast de hierboven genoemde zijn er nog een aantal andere tools en middelen die ingezet kunnen worden om burgerparticipatie uit te voeren.

Bent u nieuwsgierig naar welke andere mogelijkheden er zijn óf bent u geïnteresseerd om gebruik te maken van een bovengenoemde tool of middel bij Invior? Neem vrijblijvend contact op met Invior voor een afspraak.

Terug naar het nieuwsoverzicht