Wat speelt er in de gemeente volgens de gemeentesecretarissen?

10-03-2023

Wat speelt er in de gemeente volgens de gemeentesecretarissen?

Een paar keer per jaar voert Invior – Overheid in Nederland een onderzoek uit op basis van onze Overheid in Nederland database die alle politieke ambtsdragers in Nederland bevat. Ditmaal hebben we de gemeentesecretarissen bevraagd naar onderwerpen die in hun gemeente hoog op de agenda staan. Ook is er gevraagd naar burgerparticipatie in hun gemeente. 

 

Bouwen en wonen
Twee derde van de gemeentesecretarissen geeft aan dat het thema Bouwen en wonen de meeste aandacht krijgt binnen hun gemeente. De thema’s Duurzame leefomgeving en energietransitie (58%) en Welzijn en zorg (33%) staan op de tweede en derde plek in de Top 3.

Inwoners betrekken bij het maken van beslissingen
Bouwen en wonen is volgens de gemeentesecretarissen het belangrijkste thema om inwoners bij te betrekken bij het maken van beslissingen in de gemeente. De thema’s duurzame leefomgeving en energietransitie en leefbaarheid kernen worden ook vaker genoemd als belangrijkste thema volgens de gemeentesecretarissen. 
 

Burgerparticipatie
De gemeentesecretarissen geven aan dat een bijeenkomst organiseren, zoals themabijeenkomst, inspraakavond en/of wijkgesprek, en het inzetten van sociale media (beide 86%) meerdere keren per jaar worden ingezet in hun gemeente als vorm van burgerparticipatie om inwoners te betrekken bij het maken van beleid. Ook geven iets meer dan de helft van de gemeentesecretarissen aan dat een klankbord- en/of focusgroep (54%) en het uitzetten van een enquête (54%) meerdere keren per jaar worden ingezet om inwoners te betrekken bij het maken van beleid.

Vak ambtenaren zijn voor hun specifieke beleidsveld het meest verantwoordelijk om inwoners te betrekken bij beslissingen in de gemeente.

Dit en meer blijkt uit een onderzoek onder gemeentesecretarissen in Nederland. Lees hier de rapportage: Wat speelt er in de gemeente volgens de gemeentesecretarissen?.

Bron: Overheid in Nederland 

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp of heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Terug naar het nieuwsoverzicht