Wat is participatie?

09-11-2022

Wat is participatie?

De gemeenschap laten meepraten, meedenken en meebepalen is ons doel bij Invior. Dit doen wij aan de hand van participatie. 

Participatie is een containerbegrip en kan dus verschillende betekenissen hebben. Wij, Invior, hanteren de volgende definitie;

“Participatie is een werkwijze waarbij individuen meepraten, meedenken en meebepalen over maatschappelijke vraagstukken die hen aangaan”.

De letterlijke betekenis van participatie is ‘actieve deelname’, wat inhoudt dat participatie gericht is op actieve deelname aan een gesprek. 
 

Waarom is participatie belangrijk?
Door het betrekken van de burgers ben je beter op de hoogte van hun behoeften en ervaringen. Op deze manier wordt het draaglak voor beslissingen en beleid groter.

Participatie vergroot het wederzijds vertrouwen tussen de burger en bijvoorbeeld de gemeente of de sportclub. Burgers voelen zich medeverantwoordelijk voor het eindresultaat wanneer ze hebben mogen mee participeren in de besluitvorming. 


Ons participatieproces 
Om het gehele participatieproces te kunnen begeleiden werken wij met drie fases. In (inzicht), Vi (visie) en Or (organisatie). Vandaar ook onze naam, Invior. 

  • Tijdens de inzicht fase halen we op wat er gebeurt, we doen onderzoek en verzamelen betrouwbare informatie.
  • In de visie fase vertalen we de opgehaalde inzichten naar een gedragen beleidsmatig advies.
  • Vervolgens, in de organisatie fase, helpen we met het implementeren van dit advies.
     

Tip-Burgerpanels
Voor de eerste fase, de inzicht fase, maken wij gebruik van onze eigen Tip-Burgerpanels. Wij willen er samen voor zorgen dat de burger (meer) mee kan praten over lokale onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn. 

Een Tip-Burgerpanel is een digitaal panel waar burgers desgevraagd hun raad, adviezen en ideeën kunnen delen over actuele onderwerpen die spelen in hun directe leefomgeving. Met de informatie die opgehaald wordt, kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden, waarbij de stem van de burger wordt gehoord.

Momenteel beheren wij 346 Tip-Burgerpanels, wat betekent dat wij iedere gemeente in Nederland hebben voorzien van een Tip-Burgerpanel. In iedere gemeente in Nederland kunnen burgers beter wonen, leven, werken en recreëren door mee te praten, denken en beslissen over interessante onderwerpen. 

TipNederland is de verzamelterm voor al onze Tip-Burgerpanels. Ben je opzoek naar het Tip-Burgerpanel in jouw gemeente? Zoek dan naar Tip[jouw gemeente], bijvoorbeeld TipHorstaandeMaas of zoek via onze interactieve kaart
 

Mocht je meer willen weten over participatie of heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Lees ook: 
De participatieladder
Vormen van participatie

 

Terug naar het nieuwsoverzicht