23-12-2019

Wat is Overheid in Nederland?

De eerste raadplegingen van Invior zijn uitgevoerd onder de politiek zelf (vanaf 2011).

Om deze doelgroep verantwoord te kunnen benaderen, maakt Invior gebruik van de overheidsdatabase OverheidinNederland.nl. De overheidsdatabase bevat alle politici in Nederland en omvat 60.000 personen (meetdatum: 23 december 2019). Het betreft de gehele populatie. Dus alle raadsleden van Nederland , alle wethouders van Nederland, alle burgemeesters van Nederland, alle Statenleden van Nederland, alle Gedeputeerden van Nederland, alle Eerste en Tweede Kamerleden van Nederland, alle Waterschapsbestuurders van Nederland, alle Europarlementariërs, alle provincie- en gemeentesecretarissen van Nederland en alle griffiers van Nederland.
 

De overheidsdatabase OverheidinNederland.nl is vrij toegankelijk voor een ieder, die contact zoekt met een politicus of ambtenaar. Dit alles met het doel om de overheid meer zichtbaar te maken, waar deze onzichtbaar blijkt te zoen.

Bij Invior wordt dagelijks aan de overheidsdatabase gewerkt. Elke dag vinden er namelijk personeelswisselingen plaats.

Naast een overzicht van alle politici in Nederland (en de bijbehorende overheidsadressen van de politieke ambtsdragers) is er sinds kort een Ambtenarenpanel. Voer hiermee gericht een onderzoek uit onder alle ambtenaren in Nederland.

Samen maken we de overheid meer zichtbaar waar deze onzichtbaar blijkt te zijn. Koppel hier de landelijke dekking van Tip-burgerpanels aan vast en bedenk wat mogelijk is.

Wilt u de overheid gericht benaderen? Neem contact met ons op of abonneer gratis op de nieuwsbrief.

Terug naar het nieuwsoverzicht