09-12-2019

Wat is het verschil tussen een Tip-Burgerpanel en een burgerpanel?

Een Tip-Burgerpanel verschilt van een traditioneel burgerpanel, omdat het een onafhankelijk burgerplatform is. Het wordt een gemeenschapspanel genoemd.

Het Tip-Burgerpanel opereert midden in de gemeenschap en staat (financieel) los van de gemeente. Maandelijks worden bij een Tip-Burgerpanel burgers geraadpleegd over actuele vraagstukken. Als onderzoeksmethode wordt gebruik gemaakt van een raadpleging.

Per Tip-Burgerpanel wordt een samenwerking opgezocht met een lokale mediapartner. Dit om de onderzoeksresultaten optimaal te kunnen terugkoppelen aan de burgers (lees meer in het artikel: Welke rol vervult een mediapartij bij het Tip-burgerpanel).

Het Tip-Burgerpanel kan voor verschillende partijen interessant zijn, waaronder het centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen.

De gemeente kan het Tip-Burgerpanel inzetten voor het raadplegen van meningen. Dit hoeft niet.

Dit is meteen het grootste verschil met een traditioneel burgerpanel. Een traditioneel burgerpanel wordt volledig gefinancierd door de gemeente en betreft een gemeentepanel. Een Tip-Burgerpanel opereert los van de gemeente en is een gemeenschapspanel.

Een traditioneel burgerpanel start geen onderzoek zonder financiering vanuit de gemeente. Een Tip-Burgerpanel start maandelijks een onderzoek over de actualiteit en start met €0 financiering vanuit de gemeente. Een Tip-Burgerpanel is burgerparticipatie opgezet door de gemeenschap.

Terug naar het nieuwsoverzicht