25-11-2019

Wat is een raadpleging? En wat een opiniepeiling?

Op (onderbuik)gevoel kan iedereen beslissingen maken. Dit gaat goed, zolang je de juiste beslissingen neemt.

Als je beslissingen moet maken over andere personen -of waar andere personen bij betrokken zijn- is het zinvol om deze personen van tevoren te betrekken. Door deze personen te ondervragen wordt zichtbaar hoe een ieder in de wedstrijd zit.

Vervolgens is het aan jou om de wedstrijd te spelen én te winnen.

Het zichtbaar maken van meningen, dus hoe mensen in de wedstrijd staan, heet onderzoek.

Er zijn verschillende soorten onderzoek, waarbij wij bij Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) inzetten op raadplegingen. Dit alles met als doel om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Raadplegingen

Globaal zijn er twee soorten onderzoeken: opiniepeilingen en raadplegingen. Invior blijft weg van de opiniepeilingen. Dat is een andere tak van sport.

Wij geloven (meer) in het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke discussie door actief op zoek te gaan naar raad (tips) over hetgeen leeft in de gemeenschap. Er ontstaat denkkracht -en draagvlak- doordat 100 – 250 – 500 – 750 – 1.500 mensen meedenken. Niet incidenteel, maar maandelijks, worden meningen geraadpleegd. Dit alles om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Opiniepeiling versus Raadpleging

Bij een opiniepeiling worden burgers gezien als beoordelaars. Je gaat bij opiniepeilingen op zoek naar de ‘opinie’.

Een typische opinie-vraag is: “Ben je voor of tegen…………..?”

Bij raadplegingen zie je burgers als adviseurs. Door raad (tips/advies) te vragen ontstaat inspiratie om de actuele vraagstukken correct aan te vliegen.

Met peilingen kijk je naar de huidige situatie, terwijl je bij een raadpleging kijkt naar de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingsrichtingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht