12-10-2020

Wat is een raadpleging?

Iedereen kan beslissingen maken op (onderbuik)gevoel. Dit werkt, zolang de juiste beslissingen worden genomen. Als er beslissingen moeten worden gemaakt over andere personen of waar personen bij betrokken zijn, is het (onderbuik)gevoel vaak niet goed genoeg. Het is van belang deze personen bij een besluit te betrekken. Door gerichte vragen te stellen, wordt zichtbaar hoe verschillende personen in de wedstrijd zitten.

Als het zichtbaar is hoe eenieder in de wedstrijd zit, kan er worden gespeeld én gewonnen. Het zichtbaar maken van meningen, hoe personen in de wedstrijd zitten, heet onderzoek. Er zijn verschillende soorten onderzoek, waarbij wij bij Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) inzetten op raadplegingen. Dit alles met als doel om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Raadplegingen

Globaal gekeken zijn er twee soorten onderzoeken: opiniepeilingen en raadplegingen. Invior blijft weg van de opiniepeilingen. Dat is een andere tak van sport.

Invior gelooft in het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke discussie door actief op zoek te gaan naar raad(tips) over hetgeen dat leeft in de gemeenschap. Als 100 tot 1.500 mensen meedenken, ontstaat er denkkracht en draagvlak. Dit gebeurt niet incidenteel, maar periodiek. Maandelijks worden door meningen geraadpleegd, dit alles om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Opiniepeiling versus Raadpleging

Dat het belangrijk is om meningen van betrokken personen zichtbaar te maken is duidelijk. Maar wat is nou het concrete verschil tussen een opiniepeiling en een raadpleging?

Bij een opiniepeiling worden burgers gezien als beoordelaars. Je gaat bij opiniepeilingen op zoek naar de ‘opinie’. Een typische opinie-vraag is: “Ben je voor of tegen _____?”

Bij raadplegingen zie je burgers als adviseurs. Door raad (tips/advies) te vragen ontstaat inspiratie om de actuele vraagstukken correct aan te vliegen.

Met peilingen kijk je naar de huidige situatie, terwijl je bij een raadpleging kijkt naar de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingsrichtingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht