15-02-2021

Waarom meedoen aan een Tip-Burgerpanel?

Waarom zou ik meedoen aan een Tip-burgerpanel?

Vanaf 2011 is Invior (voorheen Toponderzoek) actief bezig met het opzetten van Tip-Burgerpanels. Een Tip-Burgerpanel is een burgerpanel dat door meerdere partijen kan worden gebruikt. Hierbinnen vallen ook de verschillende overheden. Een (Tip-)burgerpanel wordt namelijk opgezet in een gemeente, waardoor er een betere besluitvorming kan plaatsvinden. Maar waarom zouden burgers nou meedoen aan zo’n dergelijk Tip-Burgerpanel?

Er zijn heel veel verschillende redenen om als burger mee te participeren in een Tip-Burgerpanel. Hieronder worden de drie belangrijkste redenen genoemd.

Vrijblijvendheid

Doordat de Tip-Burgerpanels zelfstandig (of samen met een mediapartij) wordt opgezet, is het panel onafhankelijk. Invior denkt vanuit de gemeenschap. Hiermee wordt bedoeld dat zij vanuit de gemeenschap kijken naar relevante onderwerpen en actualiteiten. Dit betekent dat als iemand lid zou worden van een Tip-burgerpanel, deze zal worden geraadpleegd over verschillende onderwerpen. Hierbij mogen mensen zelf bepalen welk onderwerp hen interesseert en of zij mee willen doen met het onderzoek.

Betrokkenheid

Veel gemeenten maken gebruik van de Tip-Burgerpanels van Invior. Wanneer iemand meedoet aan een Tip-Burgerpanels, krijgen zij de mogelijkheid om mee te praten met verschillende vraagstukken. Zo wordt een burger betrokken bij zijn gemeente en krijgt deze invloed op het beleid van zijn gemeente. Door mee te denken en te praten, wordt uw stem écht gehoord!

Belang

Invior heeft 69 Tip-Burgerpanels verspreid over Nederland. Dit betekent dat er een goede mogelijkheid bestaat dat Invior ook in uw gemeente een panel heeft zitten. Mocht er een Tip-Burgerpanel in uw gemeente zitten, betekent dit dat u mee kunt doen met vraagstukken die voor uw gemeente belangrijk zijn. Zo kan u uw eigen gemeente en gemeenschap een stukje mooier maken. 

Hoe kan ik meedoen met een Tip-Burgerpanel?

Mocht u nou enthousiast zijn geraakt over het deelnemen aan een Tip-Burgerpanel, is het heel erg makkelijk om uzelf aan te melden. Op de pagina Tip-Burgerpanels klikt u op het desbetreffende panel waar u op wilt aanmelden. U wordt omgeleid naar de pagina van het desbetreffende Tip-Burgerpanel waar u zich gemakkelijk kan aanmelden. Nu bent u klaar om uw mening te delen en zo uw gemeente en gemeenschap een stukje mooier te maken!

Terug naar het nieuwsoverzicht