Waar staat Invior voor?

02-11-2022

Waar staat Invior voor?

Deze maand beantwoorden we misschien wel de meest gestelde vraag van de afgelopen tijd; Waar staat Invior voor? Invior is opgedeeld in drie delen, namelijk: in, vi en or. Hierbij staat de 'in' voor inzicht, de 'vi' voor visie en de 'or' voor organisatie

Wij geloven erin dat elk maatschappelijk vraagstuk participatief is op te lossen als je beschikt over de juist inzichten, visie en organisatiekracht.

De in, vi en or vormen onze drie productgroepen;

  • Inzicht
    (Lokale) overheden moeten maatschappelijke vraagstukken begrijpen, trends volgen en beleidsprogramma’s monitoren. Door onderzoek te doen verzamelen we betrouwbare informatie over hetgeen dat daadwerkelijk speelt binnen de gemeenschap.
  • Visie
    De opgehaalde inzichten vertalen we naar een gedragen beleidsmatig advies. Het liefst met een participatiebeleid om nu en in de toekomst belanghebbenden betrokken te houden.
  • Organisatie
    Vervolgens helpen we met het implementeren van dit advies. De opgave is het stimuleren van het vermogen en het bewustzijn van burgers om deel te nemen aan overheidsbeleid.

Kort maar krachtig biedt Invior naast onderzoek ook advies en projectbegeleiding rondom participatietrajecten aan. “We doen meer dan onderzoek”, is dan ook de insteek geweest tijdens onze rebranding van Toponderzoek naar Invior

 

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp of heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht