09-07-2018

VOETBALSTADIONS DECOR LIMBURGSE BURGERTOP

De eerste Limburgse burgertop wordt gehouden in drie voetbalstadions. VVV Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard zijn op maandag 26 november gastheer van de bijeenkomsten die op hetzelfde moment zullen plaatsvinden. In totaal nemen zeshonderd Limburgers deel, verdeeld over de drie stadions.

Voetbal is in Nederland volksport nummer één. Elk weekend zijn honderdduizenden jongens, meisjes, mannen en vrouwen er mee bezig. Een sportieve bezigheid voor alle lagen van de bevolking. De keuze om de burgertop juist in drie Limburgse voetbalarena’s te organiseren is dan ook een bewuste, zegt Bart Pastoor van het organisatiecomité. Niet alleen vanwege de goede bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden en de faciliteiten om een grote groep mensen te ontvangen.

“De samenleving verandert. De overheid wil meebewegen. Het beeld bestaat dat steeds minder mensen zich bezighouden met politiek en hooguit nog een keer in de vier jaar gaat stemmen. We willen meer mensen (blijvend) activeren en de invloed vergroten van groepen die we nu moeilijk bereiken, zoals bijvoorbeeld jongeren. De voetbalclubs in Venlo, Sittard en Kerkrade voelen zich betrokken bij belangrijke maatschappelijke thema’s en zetten daarom de deur open voor iedereen die daarover wil meepraten. We hopen op deze manier de drempel te verlagen voor mensen die hun mening willen komen geven. De samenleving is er ook wel aan toe dat de overheid niet meer alles regelt.”

De burgertop behandelt onderwerpen die Limburgers zelf hebben aangedragen. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers aan ideeën die ter inspiratie worden aangeboden aan de Limburgse politiek. “Samen met de Limburg Agenda 2030 kan deze burgertop waardevolle informatie opleveren richting de volgende provinciale statenverkiezingen in 2019”, zegt gouverneur Theo Bovens, die op 26 november zelf alle locaties zal bezoeken. Pastoor vult aan: “Het zou mooi zijn als we er de ‘agenda van de Limburgers’ van kunnen maken.”

Via www.burgertoplimburg2018.nl kunnen geïnteresseerden zich vanaf nu aanmelden. Voorafgaand aan de eerste Limburgse Burgertop wordt een enquête gehouden onder Limburgers, verspreid via (sociale) media en onder de Tip-Burgerpanels van gemeenten, waarin ze onderwerpen kunnen aandragen. De thema’s die daarin het meest terugkomen, worden als hoofdonderwerp behandeld op de bijeenkomsten.

Burgertop Limburg 2018 is een initiatief van de Provinciale Staten van Limburg..

Terug naar het nieuwsoverzicht