21-12-2015

Van mededelen naar communiceren – burgerparticipatie

De rol van de overheid verandert richting het zijn van facilitator van burgerparticipatie
Burgerparticipatie. Mijn inziens het woord van 2015.

Waarom?
Omdat iedereen er de mond van vol heeft. Er is niet één coalitieakkoord in Nederland waar niet over burgerparticipatie wordt gesproken.

De meest simpele vorm van burgerparticipatie zijn de verkiezingen. De burgers hoeven, bij deze participatie, alleen een bolletje rood te kleuren…
Toch is dit voor sommigen teveel gevraagd.

Nederland kent honderden ambtenaren, die zich fulltime bezighouden met burgerparticipatie (!).

Toch is het grootste gevaar van burgerparticipatie de overheid zelf
Het is altijd goed om als overheid eerst de uitdaging (lees: fout) van burgerparticipatie bij zichzelf te zoeken. De overheid faciliteert burgerparticipatie onvoldoende.

Zeg als overheid 100x JA en creëer een dynamiek in de eigen gemeente, die -op de langere termijn- beter is dan hetgeen gecreëerd wordt als 100x NEE is gezegd.

Een denkfout die bij burgerparticipatie wordt gemaakt, is dat de overheid continu vanuit zichzelf redeneert. De overheid is de linking pin en bij de overheid worden vervolgens de stake holders gezocht. Al snel volgt de ene discussiesessie op de andere. En dan hebben we het nog niet over de ontelbare thema-avonden gehad….

Mijn stelling is dat de overheid juist minder zichtbaar moet zijn. Ons past bescheidenheid zei laatst nog een bekende politicus..

Van mededelen naar communiceren
In plaats van bescheidenheid is de overheid van oudsher een partij die mededeelt. Kijk bijvoorbeeld eens naar het wekelijkse gemeentenieuws in uw huis-aan-krant. Het betreft éénrichtingsverkeer. Achter elke zin kunt u als burger denken: ‘Geef Acht!’

Mededelen maakt de overheid kwetsbaar en onnodig ‘zichtbaar’ in de maatschappij.

Stelt u de situatie eens voor als de overheid juist minder zichtbaar was. Zou dit een stimulans zijn voor de burgerparticipatie? Zou dit ruimte bieden voor andere partijen?

Maar wie ligt er nu wakker van?
Hamvraag is of er iemand wakker van ligt. Ik kan u vermelden dat dit is, als we beredeneren dat de overheid – dankzij burgerparticipatie – meer focus kan aanbrengen (en de beperkte eigen financiële middelen nog effectiever kan inzetten).

Het voordeel van burgerparticipatie is dat het (oorspronkelijke) werk van de overheid deels wordt overgenomen door de burger. Met andere woorden: het werk van ambtenaren wordt door burgers overgenomen.

Het geld wat de overheid hiermee bespaart, kan gestopt worden in het plaatsen van een extra pagina bij het gemeentenieuws. Het betreft een blanco pagina met daarboven de tekst: ‘boodschappenlijstje’.

Deze pagina compenseert de mededelingspagina’s van de overheid, waarbij de burger zelf een keer zijn / haar wensen mag invullen.

Terug naar het nieuwsoverzicht