Topper in het vak: Theo Labrujere

15-07-2019

Topper in het vak: Theo Labrujere

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Theo Labrujere aan het woord. Theo is oprichter van StakeholdersFirst (BlueGear) en houdt zich bezig met sociaal ondernemen.

1. Als mensen Theo moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?

Inventief, betrouwbaar, helicopter-view

2. Wat maakt je een topper in je vak? Als er één les is die je wilt meegeven aan iemand in uw vakgebied, wat zou dat zijn?

De definitie van de American Marketing Association noemt expliciet dat marketing waarde toevoegt ten behoeve van klanten, maar ook voor de “society at large”. Ik heb de indruk dat er maar weinig marketeers zijn die zich daar iets aan gelegen laten liggen. Economische waarde is belangrijk, natuurlijk, maar de balans is nog steeds zoek, het gaat niet alleen over geld verdienen.

3. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?

Mijn vriendschap met Leo Sonneveld betekende dat wat bij mij in de kern al aanwezig was, werd verbonden, hij zette me op het spoor van het belang van integraal denken en handelen: integriteit, interconnectiviteit en inclusie. Samen met hem en Nico Scheepers heeft dit geleid tot de oprichting van de stichting Good Governance Monitor die beoogt good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving te bevorderen. Dat wil zeggen dat wij willen werken aan een samenleving die gekenmerkt wordt door een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt.

Vanuit mijn vak (marketingcommunicatie) was ik me al zeer bewust van de uiteenlopende, maar vaak ook overlappende, belangen van stakeholders bij een kwestie of een organisatiedoel. Via effectmetingen onder stakeholders en dialoogbegeleiding komen we tot uitgebalanceerde oplossingen die de wereld heel (= integer) houden.

4. Is je huidige baan de wenselijke baan?

Ja ik ben sociaal ondernemer en actief op het terrein dat ik erg boeiend vind, mijn streven is om ook vanuit het vak marketingcommunicatie bij te dragen aan een steeds betere verbinding tussen mensen. Ik schreef op Frankwatching een blog over de rol van de marketeer n.a.v. de schandalen bij Volkswagen en Imtech.

5. Geef je wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?

Hoewel ik het niet echt mijn vak zou willen noemen, heb ik behoorlijk wat onderzoekservaring. Ik heb bijna vijf jaar gewerkt voor een bureau dat arbeidsmarktonderzoek deed, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor een interimbureau heb ik een opdracht gedaan waarin een consumentenonderzoek centraal stond en voor een accountantsbureau een medewerkertevredenheidsonderzoek.

6. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening een positiever beeld geven?

Politici zouden er m.i. goed aan doen uit te leggen dat het niet op elk gewenst mogelijk is om de diverse standpunten van partijen toe te lichten. Besluitvorming kost tijd, moet bezinken. Dat is geen gebrek aan transparantie, dat zit in de aard van het proces en dat moet je uitleggen aan het publiek. Voor politici zelf is dit heel logisch, maar het publiek kijkt ernaar met het idee: ‘wat een schimmig gedoe’. Verder is natuurlijk duidelijk dat zowel het gebrek aan persoonlijke integriteit, fraude en corruptie, maar ook het gebrek aan bestuurlijke integriteit, het vertrouwen in de politiek ongekende schade toebrengen. Ook denk ik dat ons democratisch bestel een fundamentele weeffout heeft: de organisatie in partijen veroorzaakt partijpolitiek, bevordert het eigenbelang, en dat staat haaks op de wens om met maximaal draagvlak tot democratisch genomen besluiten te komen. Ik denk dat een organisatie van ons democratisch bestel op basis van thema’s als zorg, onderwijs, economie, arbeidsmarkt, enz, in plaats van organisatie op basis van partijen betere resultaten zou geven.

7. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten?

Ik ben nogal serieus ingesteld, dat was vroeger al zo, dus ik lette wel op, ik had ook geen hekel aan leren. Ik had het wel fijn gevonden als er meer aandacht was geweest voor sociale aspecten, kunst, cultuur en maatschappijleer. Achteraf gezien was dat wel erg armoedig daar. Maar dat hangt ook sterk af van de invulling van de school is mijn indruk.

8. Hoe kun je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?

Nou, gelet op de voorgaande opmerkingen, zouden we er goed aan doen in het onderwijs flink te investeren in omgangsvormen, kennis over besluitvormingsprocessen, inrichting van een multiculturele samenleving, betekenis van religies, en toepassen van het integriteitsbeginsel: het “heel houden” is niet alleen een heel mooi maar ook heel werkbaar uitgangspunt. Dan leren we van jongs af aan al wat wel en niet werkt en hoe we goed samen tot oplossingen kunnen komen die in het belang zijn van ons allemaal. Ik denk dat we een veel sterkere oriëntatie nodig hebben op sociale waarden dan op economische waarden. Maar die ruimte ontstaat pas als we een samenleving scheppen waarin iedereen mag en kan bestaan en niet bang hoeft te zijn aan lager wal te raken.

Terug naar het nieuwsoverzicht