Topper in het vak – Margo ter Bekke

23-04-2021

Topper in het vak – Margo ter Bekke

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Margo ter Bekke aan het woord. Margo is initiatiefnemer in het opzetten van een dataset in Zuid-Holland samen met Bestuurlijk Nederland.

1. Als mensen Margo moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
Denker, vasthoudend en nieuwsgierig.


2. Wat maakt je een topper in jouw vak? Als er één les is die je wil meegeven aan iemand in uw vakgebied, wat zou dat zijn?
Dingen lopen altijd anders dan gepland. Een plan is goed, maar niet om letter voor letter uit te voeren. Ik kan goed omgaan met verandering, en verzin dan altijd een route B, om verder te komen. Dus mijn les: ga er maar vanuit dat dingen anders lopen dan verwacht. En met die wijsheid kun je rekening houden in de uitvoering. Het is geen tegenvaller, gewoon hoe zoiets gaat.


3. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
Lees en lees veel. Alles wat je kunt vinden op je vakgebied. Ik heb dit advies van meerdere mensen gekregen. De eerste die me het advies gaf, was mijn leidinggevende bij het ministerie van Financiën, toen ik daar mijn afstudeerstage deed. Het heeft overigens een tijdje geduurd voordat ik dit ter harte nam. Maar ik doe het nu zeker. Het helpt overigens wel dat ik graag lees over data.


4. Is je huidige baan, de wenselijke baan?
Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Ik ben Datastrateeg bij de provincie Zuid-Holland. Wat ik vooral leuk vind aan mijn werk zijn de projecten intern binnen de organisatie en extern met allerlei samenwerkingspartners van de provincie. 


5. Geef je wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?
Niet echt. Ik doe wel enquêtes, maar die doe ik zelf. Eerder heb ik voor een gemeente gewerkt aan o.a. Afvalbeleid. In die tijd heb ik wel een grote bewonersenquête georganiseerd, begeleid door extern bureau. Collega’s van ons afvalbrengstation deden ook mee. Zij deelden scheurenquêtes uit (makkelijk te beantwoorden zonder pen). Ik weet nog dat de uitslag van het onderzoek heel relevant en bruikbaar was voor de verdere uitwerking van het beleid.


6. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening een positiever beeld geven?
Als de overheid beter intern samenwerkt (interbestuurlijk), dan helpt dat in vertrouwen en in de beeldvorming. Daar heb ik met Bestuurlijk Nederland in één Dataset aan willen bijdragen. Eigenlijk is het idee: met beter overzicht ontstaat ook het denken over wat mogelijk is. De overheid heeft de opties zelf in handen, wil ik maar zeggen.


7. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten?
Nederlands, om meer te leren over verhalen vertellen en het goed leren schrijven. De bèta-vakken gingen mij makkelijk af. Ik ben na de middelbare school naar de TU Delft gegaan en heb Technische Bestuurskunde gestudeerd. 


8. Hoe kijk je aan tegen participatie?
Alles met mate. Ik kijk er vooral naar als bewoner. En ik heb het vaak al druk genoeg. Dus participatie zou wat mij betreft laagdrempelig moeten zijn, en van toegevoegde waarde voor de deelnemers. Niet alleen over inrichting van de openbare ruimte. Maak het makkelijk om een melding te doen als iets niet goed loopt, of kapot is. Ik kan me storen aan stoplichten die alleen op groen springen als je op het knopje drukt (en dus dwingen om altijd eerst van de fiets af te stappen). Of als de bak voor Plastic Drankkartons Metaal vol is. Maar er zijn ergere dingen.


9. Hoe kunt je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?

Het begint met het serieus nemen van burgers. In die gemeente waar ik eerder heb gewerkt heb ik destijds hondenbeleid gemaakt. Bij de vaststelling van dit beleid waren er hondenbezitters die inspraken om aan te geven dat dit belangrijk voor hen was; dat ze het van harte ondersteunden. Dit hebben we niet bereikt met burgerparticipatie, maar door vanuit het beleid bewoners serieus te nemen en voorzieningen (in dit geval hondenspeelplaatsen) te realiseren. 

Ook positieve aandacht in de media helpt. Bij het Hondenbeleid deelden de dierenspeciaalzaken (i.s.m. de gemeente) gratis hondenzakjes uit. De zaak die de meeste zakjes had uitgedeeld kreeg een bloemetje van de Wethouder. En ik ben i.h.k.v. het huishoudelijk afval met bewoners op excursie geweest naar textielrecycling en een plastic sorteerbedrijf. Met 30 bewoners op pad. Hartstikke leuk en leerzaam. 

Terug naar het nieuwsoverzicht