Topper in het vak – Karin van der Plas

21-06-2021

Topper in het vak – Karin van der Plas

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Karin van der Plas aan het woord. Karin is ZZP-er, adviseur, rouwtherapeut en vrijwilliger.

1. Als mensen Karin moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
Bezielend, verbinder en doorzetter

2. Wat maakt jou een topper in je vak? Als er één les is die je wil meegeven aan iemand in jouw vakgebied, wat zou dat zijn?
Om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken heb je een aantal kwaliteiten nodig, zoals vertrouwen, visie, doorzettingsvermogen en lef.

Het verschil zit dan in het vasthouden aan waar je in gelooft en soms dwars tegen alles in, toch doorgaan. Natuurlijk schuurt dan het systeem vaak en is de werkelijkheid en de leefwereld vaak anders en tegenstrijdig. Maar als je ergens in gelooft, dan hoort dit er allemaal bij. Afhaken is geen optie, hoe lastig je opdracht ook is. Helaas is onze systeemwereld nog niet ingericht op pioniers en dat heeft meestal met geld of belangen te maken. Mijn les is, wat je ook doet, de mens staat hierin altijd centraal. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden.

3. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
Blijf dichtbij jezelf, vertrouw op je intuïtie en weet dat niets persoonlijks is. Kwetsbaarheid is jouw kracht. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent! Van mijn vriendin Hilde.

4. Is jouw huidige baan, de wenselijke baan?
Ik ben ZZP-er, adviseur, Rouwtherapeut en vrijwilliger. Ik wens geen baan, maar wel opdrachten die het mogelijk maken om mijn passie en ideeën in te kunnen uitdragen. Samen met bewoners werken aan een mooiere en gezondere samenleving.

5. Geef je wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?
Ja, in de projecten waarbij ik betrokken ben, is de 1ste logische stap dat je in het dorp of de wijk gaat verkennen wat er zoal leeft. We willen dan van de mensen zelf horen waar ze behoefte aan hebben en wat ze als positief/negatief ervaren. En wat ze zelf mogelijk kunnen bijdragen. Zonder deze informatie kun je geen goed draagvlak creëren.

6. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening een positiever beeld geven?
Dat de overheid hun inwoners echt serieus neemt en als gelijkwaardige partner ziet. Dat we de mens centraal stellen en niet wet- en regelgeving. Van systeemwereld naar een gezonde en fijne leefwereld voor iedereen. En dat er een structureel budget komt voor burgerinitiatieven! Er gaat te veel tijd en energie verloren in het zoeken van middelen om aan de slag te kunnen. En dat haalt de energie uit de motivatie.

7. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten?
Rekenen, want dat is niet mijn sterkste kant, vind ik nog steeds niet leuk. Maar door het maken van begrotingen, ben ik wel steeds beter geworden.

8. Hoe kijk je aan tegen participatie?
Het moge duidelijk zijn dat hier mijn passie ligt en dat ik dagelijks, in welke rol dan ook, werken aan ‘Meedoen’. In dit kader helpt het gedachtegoed van Positieve gezondheid, want niet alleen meedoen is belangrijk. Zinvol leven en kwaliteit van leven, dragen ertoe bij dat mensen ook echt kunnen participeren met alles wat ze kunnen en willen. Inzet van levenservaring en talent zijn hierbij de succesfactoren.

9. Hoe kan je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?
Gewoon door in gesprek te gaan en vooral ook te blijven! Het aangaan van relaties is de cement in de samenleving, wederkerigheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden om ook vertrouwen te hebben in besluitvorming. Dat jouw mening er uiteindelijk toe doet, maakt dat er vertrouwen is en dat mensen zich serieus genomen voelen. Deze manier van mensen betrekken, kost heel veel tijd en energie, maar levert uiteindelijk wel op wat je voor ogen hebt met elkaar. Een betrokken samenleving en meer bewustzijn over wat mensen zelf en met elkaar kunnen bijdragen aan burgerparticipatie.

Let wel op taal. Burgerparticipatie is een beleidsterm. Nodig mensen vanuit hun eigen leefwereld. Sluit aan bij hun beleving en cultuur. Dit advies is voor het onderzoek erg belangrijk.

Terug naar het nieuwsoverzicht