Topper in het vak – Jos Bettinger

26-03-2021

Topper in het vak – Jos Bettinger

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Jos Bettinger aan het woord. Jos is een nieuwe versterking van Team Invior (voorheen Toponderzoek).

1. Als mensen Jos moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
gedreven, perfectionist, (flauwe) humor


2. Wat maakt je topper in jouw vak? Als er één les is die je wilt meegeven aan iemand in jouw vakgebied, wat zou dat zijn?
Ken je publiek! Het eindproduct van marktonderzoek is (bijna) altijd een rapportage. Te vaak werken we bij het maken hiervan volgens een vast stramien, maar vergeten we wie het rapport gaat lezen. Hoe diep je op materie in kan gaan en hoe je het verwoordt/weergeeft, hangen niet alleen af van de boodschap die je wil vertellen, maar ook van het kennisniveau van de lezer.


3. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt en van wie is dit afkomstig?
“Niks moet!”- Martijn Hulsen


4. Is jouw huidige baan ook je wenselijke baan?
Ik ben nog maar net werkzaam bij Invior, dus het is wellicht nog wat vroeg om al verregaande conclusies te trekken, maar tot nu toe heb ik zeker nog geen spijt van mijn keuze!


5. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening een positiever beeld geven?
Geef de burger vaker de kans om zijn of haar stem te laten horen. Het enkele feit dat men het gevoel heeft mee te kunnen denken, maakt dat mensen meer begrip opbrengen voor gemaakte keuzes, zelfs als deze (onvermijdelijk) ook wel eens in hun nadeel uitvallen.


6. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten?
Natuurkunde. Vroeger vond ik het maar saai, maar nu besef ik pas hoe interessant het kan zijn om meer te begrijpen van hoe ‘de dingen’ werken.


7. Hoe kijkt Jos aan tegen participatie?
Participatie is een krachtig middel, mits in goede banen geleid. Laat de mensen op wie besluitvorming uiteindelijk van invloed is vooral meedenken vanuit hun rol als ervaringsdeskundige, maar schep de juiste kaders voor een vruchtbare discussie. Laat bijvoorbeeld duidelijk zien waar je je eigen visie op baseert, zodat men de voors en tegens kent en kan afwegen en niet enkel vanuit ‘de onderbuik’ spreekt.


8. Hoe kan je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?

Door een meer pro-actieve, laagdrempelige benadering. Ik vermoed dat er een grote groep mensen is die echt wel een mening heeft en deze ook wil delen, maar hier niet de eerste stap voor wil of durft te zetten. Maak het ze gemakkelijk door ze actief te benaderen (ga bijvoorbeeld de straat op als het straks weer kan) en hou het eenvoudig en leuk.

Terug naar het nieuwsoverzicht