04-03-2019

Topper in het vak: Joan van Rixtel

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Joan van Rixtel aan het woord. Joan is eigenaar van ThesisTools, Panelmannetje en is op dit moment bezig met een ander project.

1. Als mensen Joan moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?

2. Wat maakt je een topper in je vak? 

De combinatie van vakkennis wat betreft marktonderzoek en programmeerervaring versterkt elkaar.

3. Als er één les is die je wil meegeven aan iemand in je vakgebied, wat zou dat zijn?

Werk samen en neem af en toe afstand om over de grote lijnen na te denken.

4. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?

Focus houden. Het is verleidelijk je te laten meeslepen in nieuwe kansen, nieuwe projecten. Tijd is beperkend en met diversificatie gaat oog voor details verloren. Ook voor mij is dit nog altijd een uitdaging.

5. Is uw huidige baan, de wenselijke baan?

In mijn huidige bestaan als zzp’er is werk en privé nauwelijks gescheiden. In een gezin met kleine kinderen geeft dit veel vrijheid om je aandacht op een ontspannen manier te verdelen. Het grootste nadeel, wat voor heel veel zelfstandigen zal opgaan is het ontbreken van directe collega’s. Samenwerken met opdrachtgevers is niet vergelijkbaar met het werken in een vast team.

6. Geef je wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Mijn focus ligt op het faciliteren van marktonderzoek. Enerzijds op technisch vlak, anderzijds met een respondentenpanel. Beiden vakgebieden kenmerken zich in zekere zin in volume. Een individueel marktonderzoek is tijdrovend. Door me te beperken op het faciliteren van onderzoek kan ik in dezelfde tijd betrokken zijn bij een hele serie onderzoeken.

7. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening positiever beeld geven?

Het is mijn mening dat het huidige representatief democratisch model uit 1848 zijn langste tijd gehad zou moeten hebben. Zowel het scholingsniveau als de technologische mogelijkheden bieden kansen en plichten om het bestuur anders in de richten. Paradoxaal genoeg is dit evenwel niet de richting waarin het bestuur zich ontwikkelt.

8. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten? 

Wiskunde. Zowel bij programmeren als marktonderzoek liggen de grootste kansen in het goed kunnen werken met algoritmen.

9. Hoe kunt je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?

Burgerparticipatie is hot. Veel bestuurders zijn ermee bezig en het liefst wordt het proces zo gestructureerd mogelijk ingericht. Jammer genoeg verwordt het daarmee tot een  model dat uitsluitend tot doel heeft  om het eigen handelen te legitimeren.  Niet verbazingwekkend krijg je hierdoor moeilijkheden met het actief betrekken van burgers. Dit is een symptoom van een foutief uitgangspunt en dus geen echt probleem. Fundamenteel bestaat dit probleem niet. Burgers zijn bijna per definitie betrokken en geïnteresseerd in de eigen leefomgeving. Hooguit zijn ze niet gemotiveerd om hun tijd te verdoen aan iets wat geen resultaat oplevert.

Veel interessanter is het om meningen van burgers inzichtelijk te maken.  Boeiend daarbij is dat op veel gebieden er veel grotere overeenkomsten bestaan dan vooraf gedacht. Media en politiek focussen voortdurend op de verschillen: Voor-Tegen. Extreme meningen laten zich het hardst horen. Er moet altijd een winnaar en verliezer zijn. Mensen zijn hierdoor geneigd de mate van gelijkgestemdheid enorm te onderschatten.

Burgerparticipatie kent veel overeenkomsten met marktonderzoek. Uitgangspunt voor mij als marktonderzoeker is om burgerparticipatie bij de burger te laten beginnen. Door in volume, representatief, en zo objectief mogelijk inzichten te verzamelen zullen vroeg of laat de vraag of bestuurders het model omarmen of komt de vraag of zij besluiten kunnen blijven legitimeren vanzelf.

De combinatie van vakkennis wat betreft marktonderzoek en programmeerervaring versterkt elkaar.

Terug naar het nieuwsoverzicht