Topper in het vak: Hanneke van Stokkom

28-05-2021

Topper in het vak: Hanneke van Stokkom

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Hanneke van Stokkom aan het woord. Hanneke is mede oprichter van mijnbuurtje.nl.

1. Als mensen Hanneke moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?

Verbinder, gedreven en betrokken

2. Wat maakt je een topper in je vak? Als er één les is die je wil meegeven aan iemand in uw vakgebied, wat zou dat zijn?

Van nature ben ik een verbinder. Ik luister goed en probeer steeds koppelingen te leggen. Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van de klantbehoeftes die ik hoor. Maar ook geleerde lessen doorgeven. Een positieve houding en steeds kijken naar wat je verder kunt laten groeien.  Mijn belangrijkste les is altijd, investeer in relaties. Alleen samen kom je verder.

3. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?

Mijn belangrijkste advies kreeg ik van Henk, mijn helaas te jong overleden zwager. Hij gaf me het boekje” Who stole my cheese” en legde me uit hoe ik met veranderingen om kon gaan. Een ander belangrijk advies kreeg ik van Paul Aelen, die lang geleden mijn manager was. HIj zei, kom niet aan met problemen als je geen oplossing hebt. Dat leerde me om niet te klagen, maar creatief te denken.

4. Is je huidige baan, de wenselijke baan?

Absoluut! Ik ben mede oprichter van mijnbuurtje.nl en houdt me de hele dag bezig met het leggen van verbindingen en de mooie dingen in gemeenschappen zichtbaar maken. Dat doe ik samen met heel veel vrijwillige buurtverbinders in Nederland. Het is dus én verbinden én samenwerken. En dan hebben we ook nog eens een heel gezellig en gedreven team van collega’s. Beter kan ik het niet hebben!

5. Geef je wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?

Ik zelf niet, maar wij als organisatie wel. Zo hebben we onlangs nog een groot onderzoek gedaan naar hoe we senioren kunnen helpen comfortabel thuis te (blijven) wonen.

6. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening een positiever beeld geven?

Als overheden nog meer onderdeel zouden zijn van de samenleving en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bedenken samen met inwoners in plaats voor inwoners, zou een grote stap gezet worden.

7. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten?

Bij de Franse les. Ik had die taal graag vloeiend willen spreken.

8. Hoe kijkt Hanneke aan tegen participatie?

Participatie is iets wat in mijn optiek vaak verkeerd wordt ingezet, namelijk om bevestiging te krijgen voor een al gekozen oplossing. Ik pleit ervoor participatie in te zetten om samen een mening te vormen. Ook dat kan best binnen wettelijke kaders, het vraagt alleen wel wat van de communicatievaardigheden van de betrokkenen. En participatie kan niet vanuit het “niets” komen. Je zult tijd moeten investeren om een relatie op te bouwen met elkaar. Pas als je die relatie hebt, kun je goede participatietrajecten aangaan.

9. Hoe kun je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?

Door aanwezig te zijn op plaatsen waar zij ook komen en hen daar eerst goed te leren kennen. Bij de aanpak van mijnbuurtje.nl zorgen door ons opgeleide vrijwillige buurtverbinders voor meer onderlinge betrokkenheid. Zij doen dit door alle bronnen uit de buurt zichtbaar te maken en de hele gemeenschap te helpen nieuwe verbindingen te leggen. Ze gebruiken een online platform waarop alle leuke dingen uit de buurt te vinden zijn. Daarvoor komen mensen terug naar deze plek en kun je hen verleiden om mee t denken over bepaalde vraagstukken. Hierdoor bereik je ook mensen die niet meteen met participatievraagstukken bezig zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht