Topper in het vak – Björn Nievergeld

22-07-2021

Topper in het vak – Björn Nievergeld

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan een topper van een vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen. Met deze keer Björn Nievergeld aan het woord.

1. Als mensen Björn moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
Verbinder, eerlijk en leergierig.


2. Wat maakt jou topper in uw vak? Als er één les is die je wilt meegeven aan iemand in jouw vakgebied, wat zou dat zijn?
Ik ben niet de topper in mijn vak. Dat zijn de mensen om mij heen, ik ben toevallig goed in het verbinden van die krachten. Hierbij draait het om een oor hebben voor iemands verhaal/ambitie en daarna het vertrouwen geven in hun kunnen. Het samen bereiken van het beoogde doel waarbij iedereen in zijn kracht kan staan is in mijn ogen garantie voor succes.


3. Wat is het belangrijkste advies wat je van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
Ik ben in het verleden begonnen aan de PABO en die heb ik niet afgemaakt. Maar daar kreeg je vanaf dag 1 de boodschap: verplaats je in het kind. Ik heb dit gaande weg mijn loopbaan omgevormd naar verplaats je in de ander. Ga in zijn/haar schoenen staan en probeer te begrijpen waar iemand vandaan komt. Lukt dat niet, stel dan de vraag aan de persoon om het te begrijpen.


4. Is je huidige baan, de wenselijke baan?
Voor nu is mijn huidige baan de wenselijke baan. Maar voor elke baan of rol geld dat je hierin groeit en je klaarstoomt voor de volgende uitdaging/stap. OP dit moment biedt mijn huidige baan voldoende ruimte en uitdaging. Als dat niet meer het geval is komt vanzelf iets nieuws op je pad.


5. Geef je wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?
Ik ben werkzaam in de IT Consultancy elke opdracht begint met onderzoek los van de branche of soort opdracht. Het is belangrijk om te achterhalen wat er nu daadwerkelijk speelt om zo het best passende antwoord/oplossing te kunnen bieden.


6. Welke verandering bij de overheid zou naar jouw mening een positiever beeld geven?
Samenwerken met de burgers en het bedrijfsleven waarbij leren van elkaar centraal staat. Sta open voor alternatieven en pas zaken aan op basis van voortschrijdend inzicht.


7. Met de kennis van nu, bij welk vak op school had je beter op moeten letten?
Franse en Duitse les. In de euregio is dat een vaardigheid waar je echt je voordeel mee kunt doen.


8. Hoe kijk je aan tegen participatie?
Persoonlijk ben ik van mening dat je geen doelen kunt behalen zonder participatie, je niet kunt groeien zonder participatie. Wil je zaken veranderen, waarde toevoegen e.d., alles begint bij  participatie.


9. Hoe kan je, volgens jou, burgers meer betrekken bij de besluitvorming (denk aan vormen van burgerparticipatie)?
Ga het gesprek aan, luister naar mensen en betrek hen in de vorming van ideeën en/of besluiten. Dit betekent niet mee waaien met alle winden, maar samen met de burger op zoek gaan naar de juiste invulling. Waarbij vroegtijdig testen van ideeën en uitproberen heel er waardevol is. Zoek hierbij niet alleen mensen die hetzelfde denken of specifiek uit een voorkeursdoelgroep komen. Maar nodig ook de grootste criticasters uit of mensen vanuit een compleet ander perspectief. Dit kan leiden tot verfrissende invalshoeken. Waarbij altijd moet gelden dat het doel is te komen tot een oplossing/product. Je mag het ergens niet mee eens zijn of iets van vinden, maar kom dan ook met een alternatief.

Terug naar het nieuwsoverzicht