18-12-2017

Top 3 meest gestelde vragen over burgerpanels (en een antwoord)

Top 3 meest gestelde vragen over een burgerpanel

Het afgelopen jaar zijn de volgende vragen het meest gesteld. Een top 3.

1. Wat kost een burgerpanel?

Een burgerpanel is niet te koop.

Mijn visie is dat een burgerpanel (lees: gemeenschapspanel) geen geld kost, maar geld oplevert. Lees ook: Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten en Burgerparticipatie is zo sterk als de zwakste schakel.

Het gemeenschapspanel moet zich uiteindelijk terug betalen. 

De gemeente neemt in deze een faciliterende rol in en brengt de belanghebbende partijen bij elkaar. De gemeente fungeert hierbij niet als enige opdrachtgever. Nee, de gemeente is één van de gebruikers van het gemeenschapspanel.

Besef dat bovenstaande denklijn anders is, dan als je zegt: ‘je kunt als gemeente een burgerpanel kopen voor € 10.000’.

Als gemeente kun je burgers niet dwingen om betrokken te worden. Je kunt geen draagvlak kopen.

Ten opzicht van een gemeentepanel kan een gemeenschapspanel breder worden ingezet. Uitgangspunt vormt de actualiteit (op straat).

2. Wat is de meerwaarde van een (Tip-)burgerpanel voor mij als gemeente? Waarom zou ik als gemeente een burgerpanel aanschaffen?

Wellicht ten overvloede, maar als gemeente kun je geen burgerpanel aanschaffen (zie antwoord bij vraag 1). Een groep betrokken burgers kun je alleen maar verdienen.

Een burgerpanel zorgt er voor dat (gemeente)besluiten zijn afgestemd met de wensen van de burgers. Om het werk als gemeente, volksvertegenwoordiger, te kunnen doen, heb je inzicht nodig. Inzicht in hoe burgers hun woon-, werk- en leefomgeving gebruiken en willen inrichten. Inzicht in de wijze waar burgers tegenaan lopen en hoe ze omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Heb je bijvoorbeeld ooit aan de burgers gevraagd wat ze zouden doen, als ze jou waren?

Nieuwe inzichten ontstaan.

Om inzicht te krijgen, is het aan te bevelen om als gemeente een barometer in de gemeenschap te stoppen.

Weet wat er gebeurt. Zet daarbij in op raadplegingen.

In een situatie waarin geen marktonderzoek wordt gedaan, worden beleidsnota’s op onderbuikgevoel van de ambtenaar geschreven.

Is dat burgerparticipatie?

En waarop stuur je dan?

Bij een (Tip-)burgerpanel neemt de gemeenschap haar rol. Op een raadplegende wijze laat je burgers meedenken en meepraten over actuele onderwerpen in de gemeente.

Ingezet wordt op raadplegingen – niet op opiniepeilingen.

“De Tip-Burgerpanels is burgerparticipatie in optima forma. De gemeenschap neemt haar rol”

3. Is Invior (voorheen Toponderzoek) marktleider op gebied van burgerpanels in Nederland?

Een overzicht van alle burgerpanels in Nederland laat zien dat circa 4 op de 10 gemeenten in Nederland gebruik maakt van een burgerpanel.

Invior verzorgt geen gemeentepanels maar gemeenschapspanels. Inmiddels zijn er meer dan 60 gemeenschapspanels (Tip-Burgerpanels).

‘In 2030 is er in elke gemeente in Nederland een Tip-Burgerpanel
Visie  Invior 

Dit betekent dat we ook in jouw gemeente een Tip-Burgerpanel opzetten – als deze er nog niet is. Burgerpanels opgezet vanuit de gemeenschap.

Als gemeente kun je dit proces stimuleren.

Samengevat: gemeentepanels zijn bij ons niet te koop (zie ook vraag 1). Wel zetten we graag -samen met de gemeente en andere belanghebbende partijen in de gemeenschap- een gemeenschapspanel op.

Door het gehele land geven we presentaties over de Tip-visie. Dit doe ik ook graag bij jou. Stuur me een uitnodiging en ik licht e.e.a. persoonlijk toe. Graag zelfs. 

Terug naar het nieuwsoverzicht