23-01-2017

Tip-Burgerpanels wordt ondersteund door de organisatie voor lokale nieuwsmedia (NNP)

NNP omarmt initiatief Tip-Burgerpanel Invior

De discussie over de opvangproblematiek van duizenden vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra, het lokale afvalbeleid dat behoorlijk wat voeten in de aarde heeft of de plannen om het winkelcentrum volledig op de schop te nemen. “Als je hen in een onafhankelijk Tip-Burgerpanel om raad vraagt, dan weet je hoe de gemiddelde inwoner denkt en leeft. De resultaten van de raadplegingen vormen voor uitgevers van lokale media een mooie basis voor prachtige journalistieke verhalen”, aldus Martijn Hulsen van Invior (voorheen Toponderzoek) uit het Noord Limburgse Horst.

In het Tip-Burgerpanel krijgen de leden elke maand tien vragen voorgelegd. Martijn: “Wij willen bijvoorbeeld weten wat een deelnemer van het panel zou doen als deze in de schoenen van de burgemeester zou staan en keuzes moet maken over het te voeren parkeer- of coffeeshopbeleid. Of we zijn heel benieuwd naar welke mooie plekjes in de gemeente een inwoner een toerist stuurt. Met de uitgewerkte gegevens op elke vraag kun je wekelijks een artikel schrijven, waarbij je de verschillende instanties feiten voorlegt en ze daarop laat reageren. Je gaat van van mededelen naar communiceren en wordt als uitgever nog meer een gesprekspartner.”

Martijn heeft met zijn Tip-Burgerpanel (Transparant Inwoners Panel) grote ambities, want hij wil over amper vijftien jaar in elke van de in totaal 380 gemeenten in Nederland een Tip-burgerpanel hebben. Op dit moment staat de teller op 18. Roy Keller, voorzitter van Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP): “Wij hebben het initiatief omarmd, want feiten vanuit de gemeenschap zorgen voor het allerbelangrijkste nieuws dat je kunt hebben. Als lokale uitgever heb je daar iets aan.”

Haarvaten

René de Lange, uitgever van de Texelse Courant en bestuurslid bij de NNP: “Wij zijn in samenwerking met Martijn ons Tip-Burgerpanel TipTexel.nl begonnen en het is hier zeer enthousiast ontvangen. Binnen een week na lancering hebben zich al 250 mensen gevoegd bij het panel. Hiermee staan wij meer in contact met de inwoners en onze lezers. We willen niet meer alleen over ze schrijven, maar ook met ze in gesprek treden. Het leeft dus op Texel en wat hier mede aan heeft bijgedragen is dat wij burgers laten participeren in de keuze van de eerste raadpleging: onderwijs, parkeerbeleid en evenementen. We hebben met het Tip-Burgerpanel een reflectie-instrument in huis, een inspiratiebron en een agenderings-mechanisme van Texelaars ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Dan zit je namelijk bij de haarvaten van de samenleving.”

Peilstok

De NNP maakt zich hard voor het Tip-Burgerpanel-initiatief van Invior. Roy: “Overal waar je komt hoor je dat gemeenten niet naar de burger luisteren of dat er niets met hun stem gebeurt. Een Tip-Burgerpanel is een mooie manier om dingen in de gemeenschap te laten zakken en te kijken wat de burgers vinden. Je stopt als het ware een peilstok in je gemeente.”

Een Tip-Burgerpanel is voor iedere inwoner in een gemeente vrij toegankelijk. “Je meldt jezelf aan met een e-mailadres en vult tien vragen in die ons de feiten geven als geslacht, leeftijd, postcode of gezinssamenstelling. Daarop toetsen wij de representativiteit en kunnen we iets zeggen over de gemiddelde inwoner. Het is aan ons om te zorgen dat het statistisch allemaal klopt en daarom hebben we ons ook aan wettelijke richtlijnen
gecommitteerd. Overigens mag iedereen meedoen, mits ouder dan 16 jaar: ondernemers, bestuurders, jongeren, ouderen of mensen uit het verenigingsleven. Het is een panel van de gemeenschap.”

Chantal Roest, uitgever van weekblad De Maas&Waler: “Wij hebben besloten om ook met Tip-Burgerpanel mee te doen. Het lijkt ons echt een meerwaarde voor ons bedrijf en de inhoud van de krant, dat midden in de regio staat. Door regelmatige raadplegingen, bouw je een langdurige relatie op met je lezers en inwoners. We kijken uit naar de verrassende vragen en uitkomsten. Een bijkomstig voordeel is dat ook verenigingen en gemeenten vragen kunnen stellen via het panel.”

Representatief

Een Tip-Burgerpanel wordt altijd in samenwerking met een mediapartner opgestart. “Wij zorgen voor een representatief panel en als we zien dat in een bepaalde wijk een ondervertegenwoordiging is, dan gaan we daar in overleg met onze lokale mediapartner inzetten op actie. Zij zorgen voor de communicatie”, aldus Martijn.

De belangrijkste opgave van deze samenwerking is om mensen bij elkaar te brengen. De uitgevers van lokale media kunnen het panel ook commercieel inzetten. Martijn vervolgt: “We zien dat de kosten en de opbrengsten van het panel na één tot twee jaar gelijk zijn. Dan kost het je niks meer en heb je een maandelijkse informatiestroom gerealiseerd. Als je een panel raadpleegt over het parkeerbeleid in de gemeente dan kan het een vraag zijn afkomstig van een woningcorporatie, centrummanagement of een ondernemersvereniging.”

Interessante combinaties

René: “We hebben oriënterende gesprekken gehad met de gemeente Texel, ondernemersvereniging Top en onze veerdienst Teso. We zien dat er interessante combinaties mogelijk zijn. We hebben met TipTexel.nl het grootste inwonerspanel van onze gemeente in handen. We weten precies wat er leeft onder de gemiddelde inwoner. En als we het niet weten, kunnen we snel een raadpleging opstarten.”

Invior timmert nu vijf jaar aan de weg met de Tip-Burgerpanels. “De samenwerking tussen mediapartner en Tip-Burgerpanel is een unieke constructie. We worden niet extern gefinancierd en komen maandelijks met een raadpleging. We mijden geen kritische of gevoelige onderwerpen als coffeeshopbeleid of de zwarte pieten-discussie. Wij pakken alles aan! Inmiddels hebben we in 18 Tip-Burgerpanels al ruim 500 vragen gesteld, die we ook in andere gemeenschappen kunnen stellen.”

Onderbuikgevoel

Roy: “Met het Tip-Burgerpanel kun je significant een goede steekproef houden. Je zou er zelfs de landelijke politiek mee kunnen beïnvloeden.”

Dat is voor Martijn ook de grootste uitdaging. “We willen kralen gaan rijgen. Je hebt nu allemaal losse elementen, maar als je straks alle buurgemeenten kunt betrekken, wordt het mogelijk om zelfs op provinciaal en daarna op landelijk niveau uitspraken te doen. Maar het begint voor mij bij de basis: wij geloven in de kracht van micro-lokaal. Burgers zijn vooral zeer geïnteresseerd in hun lokale leefomgeving en niet zozeer in de landelijke politiek. Met een Tip-Burgerpanel beïnvloed je wel de landelijke politiek, doordat je actief raad vraagt en daarmee staaf je het onderbuikgevoel van de samenleving”, besluit Martijn enthousiast.

Tip-Burgerpanel is een initiatief van onderzoeker Martijn Hulsen, eigenaar van onderzoeksbureau Invior. Hij studeerde hbo commerciële economie en daarna wo-dienstenmarketing. Als assistent van een gedeputeerde zag hij dat veel besluiten op onderbuikgevoel werden genomen, nog nét niet op goed geluk.

Lees het originele artikel rondom Tip-Burgerpanels op de website van NNP.

Terug naar het nieuwsoverzicht