05-12-2016

Social media verandert de democratie (gelukkig).

Social media is een gamechanger

Over Donald Trump kan veel gezegd worden. Duidelijk is inmiddels dat hij een expert op gebied van sociale media is.

Zijn Tweets bereiken meer dan 16,5 miljoen volgers.

In Nederland is Geert Wilders de politicus met het meest aantal Twitter-volgers: 678.824 volgers.

Social media maakt het voor personen gemakkelijk om (eigen) belangen te organiseren.

Het internet geeft democratie een impuls.

Democratie: de meerderheid plus één

In het verleden hebben we een keer met zijn allen afgesproken, dat besluiten worden genomen, zodra er een meerderheid is.

In de politieke filosofie, is het hele idee van democratie gebaseerd op het principe van de algemene wil.

Een samenleving moet worden geregeld door een democratische organisatie die fungeert volgens de wil van het volk als geheel.

Daar is veel over te zeggen. Lees hiervoor ook de blog ‘Het systeem van lokale democratie klopt, de (burger)participatie niet‘.

Democratie 2.0: de algemene wil van het volk in kaart brengen
Het ‘oude’ democratisch systeem laat ons burgers één keer in de vier á vijf jaar stemmen.

Met social media kun je dagelijks stemmen.

Dit is geen overbodige luxe, want dagelijks fluctueren de meningen.

Social media oogt ongecontroleerd. Zo kunnen er (tegenstrijdige) standpunten online staan, die het bestuur in het land belemmeren.

Toch geeft social media mooi het sentiment (‘de stemming’) weer. Kijk wat er in Engeland gebeurde, en laatst in Amerika. De strijd vond online plaats en -achteraf gezien- minder via de peilingen.

Maak daar gebruik van.

Hoe als politicus met social media omgaan?

Het blijf voor een politicus altijd de opgave om consensus te bereiken. Dit vraagstuk is zo oud als het bestaan van de democratie.

Social media biedt een hulpmiddel.

Zeker als je beseft als mensen voelen dat hun democratische vertegenwoordigers hen niet meer dienen. En ze via internet op zoek gaan naar mensen die hetzelfde voelen. Gelijkgestemden worden gezocht en gevonden.

N.b. Als Social Media-gebruiker (bijvoorbeeld bij Facebook) krijg je op de timeline alleen de eigen vriendenberichten te zien. De representativiteit van Facebook-berichten is momenteel een actueel onderwerp rondom Facebook. In de volksmond worden ze ‘nep-berichten’ genoemd.

Internet als hulpmiddel voor de politieke agenda

Toch blijft internet een geweldig hulpmiddel voor het inschakelen van gewone mensen om de politieke agenda mee te bepalen.

ECHTER,
onze huidige politieke (overheids)instellingen zijn niet in staat de behandeling van de dynamiek en diversiteit van burgeradviezen op te volgen. De overheid is gevoelig voor de emotionele uitbarstingen, die regelmatig op internet plaatsvinden.

Voor de overheid is het gemakkelijkste om niet te participeren.

Zet in op algemene wil

De opgave is om een onderscheid te maken tussen (1) wanneer mensen willen bijdragen aan de algemene wil of (2) wanneer het slechts bedoeld is voor het eigen belang.

Een burgerbegroting biedt uitkomst. Zet daarbij in op raadplegingen.

Van peilingen naar raadplegingen.

X + X + X = Y

Peilingen meten de y-variabele (output), raadplegingen de x-variabele (input). De Y-variabele is bijvoorbeeld het stemgedrag. Op wie zou u stemmen bij de volgende verkiezingen?

Doordat de Y-variabele afhankelijk is van vele x-variabelen, is dit een onmogelijke opgave. 

Als overheidsbestuurder is het interessanter om de x-variabele te weten/meten. De x-variabele is hetgeen de burger belangrijk vindt.

Gebruik als gemeente een Tip-Burgerpanel

In 2016 heeft 1 op de 3 gemeenten een burgerpanel. Het interessante van Tip-Burgerpanels is dat periodiek meningen bij burgers geraadpleegd worden.

Hierdoor heeft de burger ook inspraak tussen de verkiezingen door.

Dat is democratie en daar heeft de burger recht op.

Dag in, dag uit werken we aan het opzetten van Tip-Burgerpanels.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht