21-01-2021

Participatievisie, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Participatie Gilde introduceert het Participatienetwerk voor gemeenten

Communitybureau MijnBuurtje, adviesbureau Ruimtemeesters, participatiebureau Invior (voorheen Onderzoeksbureau Toponderzoek) en participatiebureau Vifora lanceren het Participatie Gilde. Het Participatie Gilde is een vakgenootschap, van en voor beleidsambtenaren en andere professionals, dat opereert vanuit een expertisenetwerk. Samen met de gemeente(n) en alle verdere betrokkenen, maakt het Gilde participatie concreet en succesvol, door vanuit visie de vertaling te maken naar aanpak, uitvoering en resultaat. Ook volledig online. En er is meer.

Uitvoeringspartner én Participatienetwerk
Het Participatie Gilde gaat verder dan het ondersteunen van gemeenten bij participatietrajecten. Het Gilde zet gezamenlijk in op kennisdeling tussen gemeenten met betrekking tot vraagstukken rondom (burger)participatie. Het Participatie Gilde draagt daarmee bij aan de lerende en efficiënte overheid, door het delen van kennis, expertise en ervaringen actief te organiseren. Waarom als gemeente zelf het wiel uitvinden? Waarom als gemeente niet de ervaringen en successen delen met andere gemeenten?

Onze gemeenschappelijke opzet is om samen met zoveel mogelijk gemeenten en betrokkenen een  ‘participatievisie’ op te gaan stellen. Enerzijds wordt daarbij gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Anderzijds worden partijen met elkaar verbonden waardoor er een netwerkorganisatie rondom participatie ontstaat.

Het Participatie Gilde heeft als doel om in 2021 nota’s, best practices en artikelen te delen op het platform. Daarvoor gaat het Participatie Gilde zich actief en maximaal inspannen. De nota’s zijn bedoeld voor andere gemeenten, deskundigen en betrokkenen om kennis en ervaring op te doen of te delen. Gezamenlijk dragen we op deze manier bij aan het ontstaan, vergroten en vindbaar maken van participatienota’s en het verbinden van gemeenten.

Meer weten of meedoen? Live Participatie Gilde event op 25  maart 2021
Het Participatie Gilde organiseert op 25 maart, van 15 uur tot 17 uur een online inspirerend live video-participatieprogramma. We gaan met uiteenlopende gasten, deskundigen en burgers in gesprek over hun en onze visie en ervaring met betrekking tot participatie. Via deze link kan je je kosteloos aanmelden en vindt je alle verdere informatie die je nodig hebt. Wij komen graag in contact met gemeenten die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten of willen bijdragen aan het event.

Over het Participatie Gilde
Het Participatie Gilde richt zich als vakgenootschap op het succesvoller willen maken van publieke organisaties en samenwerkingsverbanden door burgers en belanghebbende partijen te laten participeren.

Het Participatie Gilde is een initiatief van vier partijen (MijnBuurtjeRuimtemeesters, Invior en Vifora) die elk hun eigen kennis en kunde hebben op het gebied van participatie. Zij zijn dan ook de motor achter het Participatie Gilde. Uiteraard spelen deze vier partijen ook afzonderlijk in de realisatie van al jouw participatie-initiatieven graag een rol.

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem contact met ons op via [email protected]

Samen maken we onze leefomgeving

Terug naar het nieuwsoverzicht