Overheid & marketing

13-11-2013

Overheid & marketing

Overheid & marketing
Overheid & Marketing, twee tegengestelde principes c.q. krachten. Vergelijk het met Yin en Yang. We weten van Yin en Yang dat ze onderling verbonden zijn.

Overheid is een A-merk
De overheid kan gezien worden als de ideale marketingcase. Elke Nederlander kent het merk ‘de overheid’. De merkwaarde is groot. Misschien in Nederland wel groter dan Coca-Cola. Alleen de merkwaarde van ‘Overheid’ is -helaas voor velen- negatief geladen: niet-sexy, niet transparant, kil, lange procedures, 9-tot-5 mentaliteit etc.

 

De P van Politiek
Waarbij in de marketing vaak gesproken wordt over de 4 P’s (Product, Plaats, Promotie en Prijs), komt de ‘Overheid’ niet verder dan één P. De P van Politiek. Platvloers kan ook gesproken worden over de P van Praatjes.

De politiek vermarkt het onbehagen (lees: de kloof tussen burger en polici) en maakt hier politieke standpunten van. De media duikt hier vervolgens op af waardoor een Self-Fulfilling prohecy ontstaat.

Transparantie
Overheid & marketing. Beide begrippen zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden. Er ligt hier een enorme kans. Dat is één van de redenen waarom een marketeer OverheidinNederland.nl (http://www.OverheidinNederland.nl) is begonnen. De films verhaal van OverheidinNederland.nl en onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl geven hiervan een korte impressie.

Adressendatabestand overheid
Inmiddels beschikt Overheid in Nederland over adressenbestanden van onder andere wethouders, raadsleden en Tweede Kamerleden. Ook zijn er telefoonnummers en postadressen beschikbaar. Dit alles om de overheid zichtbaar te maken, waar de overheid onzichtbaar blijkt te zijn. Als de overheid onzichtbaar is, dan krijgt de ‘beeldvorming’ vrij spel.

Beeldvorming overheid
In een recent onderzoek is gekeken naar het imago van de Rijksoverheid als werkgever onder Rijksambtenaren en onder burgers. De aantrekkelijkheid van de Rijksoverheid oogt constant.

Bureaucratie
In 2013 is een onderzoek gedaan naar de bureaucratie bij de overheid (door de Kafka Brigade en InternetSpiegel). Deze bureaucratie is uitgezet bij 14 overheidssectoren.

De overheidssectoren met de minste bureaucratie is het primair onderwijs en de onderzoeksinstellingen. Alleen bij de dimensie ‘professionele houding overheid’ is het verschilt tussen de best en slechtst scorende sectoren minimaal.

Dus zegt u het maar. Is het glas halfvol of half leeg?

In de publieke opinie worden overheidsregels gemakkelijk als ‘overbodige bureaucratie’ betiteld. In wetenschappelijk onderzoek wordt pas van overbodige bureaucratie gesproken wanneer regels én niet-nuttig zijn én nalevingbelasting opleveren. Dezelfde regels kunnen door de ene medewerker als disfunctioneel en belastend ervaren worden en door een ander niet.

Juist. Het is allemaal beeldvorming (en glasvulling).

Terug naar het nieuwsoverzicht