16-10-2017

Onderzoek: Hoe denkt de raad over burgerparticipatie?

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een hot item. In ons grootschalige onderzoek onder alle lokale politici en volksvertegenwoordigers in Nederland hebben wij raadsleden gevraagd hoe zij denken over dit onderwerp en welke activiteiten zij ondernemen om de participatie van burgers te vergroten.

Inspraakavonden

91% van de raadsleden geeft aan gebruik te maken van inspraakavonden als activiteit om de participatie van burgers te vergroten. Dit wordt gevolgd door de inzet van burgerpanels, 51% van de raadsleden zegt deze in te zetten. Ook interactieve beleidsvorming wordt door 36% genoemd. Hierin zien we wel een groot verschil met het college van B&W. Hier maakt  namelijk 72% gebruik van interactieve beleidsvorming.

Lees hier het volledig artikel over burgerparticipatie

Terug naar het nieuwsoverzicht