12-02-2021

Nieuw provinciaal onderzoek met De Limburger omtrent verkiezingen

In Maart 2021 zijn de verkiezingen. Naar aanleiding van deze verkiezingen is Invior (voorheen Toponderzoek) samen met De Limburger een nieuw provinciaal onderzoek gestart. In dit onderzoek wordt inhoudelijk ingegaan op de verkiezing, wat belangrijke verkiezingsthema’s zijn, het stemmen in coronatijd en de betrokkenheid van inwoners bij gemeenten in het algemeen.

Eerdere resultaten uit 2018 laten per gemeente zien in welke mate inwoners zich betrokken voelen bij hun eigen gemeente. Inwoners werden gevraagd om aan te geven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente aan de hand van een schaal van 1 tot 10. Deze informatie wordt in het nieuw provinciaal onderzoek ook uitgevraagd. Daarnaast wordt er in dit onderzoek achterhaald wat de wensen zijn op het gebied van participatie. Verder gaat het onderzoek ook over hoe inwoners tegen de Tweede Kamerverkiezingen aankijken.

Het onderzoek wordt op dit moment via alle Limburgse Tip-Burgerpanels uitgevoerd. Door dit onderzoek kan er inzicht worden verkregen in de huidige politieke situatie. Doordat inwoners hun eigen ervaring delen over de mate van betrokkenheid, kunnen gemeenten zien waar zij zich nog in zouden kunnen verbeteren.

(update maart 2021: de resultaten zijn te vinden onder Raadplegers.

Terug naar het nieuwsoverzicht