27-11-2016

Nieuw Tip-Burgerpanel: TipTexel.nl

Een burgerpanel bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden, en is er onder andere op gericht om de burgerparticipatie in gemeenten te vergroten.

Invior (voorheen Toponderzoek) heeft inmiddels 19 eigen Tip-Burgerpanels bij diverse gemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Kort geleden hebben we ook de uitstap gemaakt naar Texel, vanaf eind november is TipTexel.nl een feit. Alle inwoners van Texel kunnen zich vanaf nu inschrijven om mee te praten en mee te denken over allerlei actuele zaken in Texel.
Binnen twee weken tijd waren meer dan 200 aanmeldingen!

Terug naar het nieuwsoverzicht