Langstzittende Dijkgraaf / Heemraad in Nederland (2022)

30-11-2022

Langstzittende Dijkgraaf / Heemraad in Nederland (2022)

Wie is de langstzittende dijkgraaf in Nederland?

De gemiddelde zittingsduur van de zittende Dijkgraven is ruim 5 jaar.

Tijdens deze meting is de langstzittende Dijkgraaf Luc Kohsiek. Hij is bijna 14 jaar Dijkgraaf.

Peter Glas (zie ranking 2017) was 15 jaar en 10 maanden Dijkgraaf en behoort hiermee tot de langstzittende Dijkgraaf in Nederland.

Een overzicht van de zittingsduur van Dijkgraven:

 1. Luc Kohsiek (dijkgraaf, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / 13,87 jaar ononderbroken)
 2. Toine Poppelaars (dijkgraaf, Waterschap Scheldestromen / 12,80 jaar ononderbroken)
 3. Hein Pieper (dijkgraaf, Waterschap Rijn en IJssel / 11,60 jaar ononderbroken)
 4. Hetty Klavers (dijkgraaf, Waterschap Zuiderzeeland / 9,13 jaar ononderbroken)
 5. Stefan Kuks (dijkgraaf, Waterschap Vechtstromen / 8,88 jaar ononderbroken)
 6. Patrick van der Broeck (dijkgraaf, Waterschap Limburg / 5,88 jaar ononderbroken)
 7. Geert-Jan ten Brink (dijkgraaf, Waterschap Hunze en Aa's / 5,29 jaar ononderbroken)
 8. Kees Jan de Vet (dijkgraaf, Waterschap Brabantse Delta / 5,21 jaar ononderbroken)
 9. Rogier van der Sande (dijkgraaf, Hoogheemraadschap van Rijnland / 5,21 jaar ononderbroken)
 10. Piet-Hein Daverveldt (dijkgraaf, Hoogheemraadschap van Delfland / 4,45 jaar ononderbroken)
 11. Co Verdaas (dijkgraaf, Waterschap Rivierenland / 3,64 jaar ononderbroken)
 12. Erik de Ridder (dijkgraaf, Waterschap De Dommel / 3,52 jaar ononderbroken)
 13. Toon van der Klugt (dijkgraaf, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard / 3,47 jaar ononderbroken)
 14. Jeroen Haan (dijkgraaf, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden / 3,21 jaar ononderbroken)
 15. Luzette Kroon (dijkgraaf, Wetterskip Fryslân / 2,78 jaar ononderbroken)
 16. Jan Bonjer (dijkgraaf, Waterschap Hollandse Delta / 2,54 jaar ononderbroken)
 17. Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf, Waterschap Drents Overijsselse Delta / 2,23 jaar ononderbroken)
 18. Marijn Ornstein (dijkgraaf, Waterschap Vallei en Veluwe / 1,64 jaar ononderbroken)
 19. Mario Jacobs (dijkgraaf, Waterschap Aa en Maas / 1,56 jaar ononderbroken)
 20. Roeland van der Schaaf (dijkgraaf, Waterschap Noorderzijlvest / 0,36 jaar ononderbroken)
 21. Joyce Sylvester (dijkgraaf, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / 0,04 jaar ononderbroken)

De ranking is op basis van de zittingsduur, waarbij de Dijkgraaf ononderbroken actief is in hetzelfde Waterschap / Heemraad. Het betreft de zittende ambtsdragers.
 

Meetmethode 
Meetdatum is 17 november 2022
Deze informatie is afkomstig van de overheidsdatabase Overheid in Nederland

Dagelijks vinden wisselingen plaats in het burgemeester- en politieke ambt. Alle personeelswisselingen kunt u vinden in de database Overheid in Nederland. In dit bestand kunt u ook wijzigingen doorvoeren.

Samen maken we de overheid zichtbaar waar deze onzichtbaar blijkt te zijn.
 

Overzichten politici en ambtenaren in Nederland
Er zijn overzichten beschikbaar van ‘raadsleden’, ‘wethouders’, ‘statenleden’, ‘gemeentesecretarissen’, ‘burgemeesters’, ‘CdK’, ‘Dijkgraven’, ‘griffiers’, ‘provinciesecretarissen’, ‘AB-leden en DB-leden Waterschap’ en ‘leden van de Eerste en Tweede Kamer’. 

Ook een zoekvraag? Neem contact op en we bekijken wat mogelijk is.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht