26-08-2019

Langstzittende Dijkgraaf / Heemraad in Nederland (2019)

In navolging van ‘De top 15 langstzittende Dijkgraven van Nederland‘ (2017) een nieuw overzicht. Gekeken is naar de zittende looptijd bij dezelfde waterschap. Het betreft dus Dijkgraven die op dit moment werkzaam zijn

 

Wie is de langstzittende dijkgraaf in Nederland?

De gemiddelde zittingsduur van de zittende Dijkgraven is ruim 5 jaar.

Tijdens deze meting is de langstzittende Dijkgraaf Paul van Erkelens. Hij is ruim 15,5 jaar Dijkgraaf.

Peter Glas (zie ranking 2017) was 15 jaar en 10 maanden Dijkgraaf en behoort hiermee tot de langstzittende Dijkgraaf in Nederland.

Een overzicht van de zittingsduur van Dijkgraven:

 1. Paul van Erkelens (dijkgraaf, Wetterskip Fryslân / 15,65 jaar ononderbroken, D66)*
 2. Lambert Verheijen (dijkgraaf, Waterschap Aa en Maas / 14,65 jaar ononderbroken, PvdA)
 3. Patrick Poelmann (dijkgraaf, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden / 12 jaar ononderbroken, D66)**
 4. Luc Kohsiek (dijkgraaf, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / 10,65 jaar ononderbroken)
 5. Toine Poppelaars (dijkgraaf, Waterschap Scheldestromen /9,57 jaar ononderbroken, CDA)
 6. Hein Pieper (dijkgraaf, Waterschap Rijn en IJssel / 8,364 jaar ononderbroken, CDA)
 7. Bert Middel (dijkgraaf, Waterschap Noorderzijlvest / 7,65 jaar ononderbroken, PvdA)
 8. Tanja Klip-Martin (dijkgraaf, Waterschap Vallei en Veluwe, 6,48 jaar ononderbroken, VVD)
 9. Hetty Klavers (dijkgraaf,Waterschap Zuiderzeeland / 5,90 jaar ononderbroken)
 10. Stefan Kuks (dijkgraaf, Waterschap Vechtstromen / 5,65 jaar ononderbroken)***
 11. Gerhard van den Top (dijkgraaf, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / 4,98 jaar ononderbroken)
 12. Patrick van der Broeck (dijkgraaf, Waterschap Limburg / 2,65 jaar ononderbroken, CDA)
 13. Kees Jan de Vet (dijkgraaf, Waterschap Brabantse Delta / 1,98 jaar ononderbroken, CDA)
 14. Rogier van der Sande (dijkgraaf,Hoogheemraadschap van Rijnland / 1,98 jaar ononderbroken, VVD)
 15. Geert-Jan ten Brink (dijkgraaf, Waterschap Hunze en Aa’s / 1,89 jaar ononderbroken, PvdA)
 16. Piet-Hein Daverveldt (dijkgraaf, Hoogheemraadschap van Delfland / 1,22 jaar ononderbroken)
 17. Gerard Doornbos (dijkgraaf, Waterschap Hollandse Delta / 0,48 jaar ononderbroken, )
 18. Co Verdaas (dijkgraaf, Waterschap Rivierenland / 0,41 jaar ononderbroken, PvdA)
 19. Piet Zoon (dijkgraaf, Waterschap Drents Overijsselse Delta / 0,31 jaar ononderbroken)
 20. Erik de Ridder (dijkgraaf, Waterschap De Dommel / 0,29 jaar ononderbroken, CDA)
 21. Toon van der Klugt (dijkgraaf,Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard / 0,24 jaar ononderbroken)

De ranking is op basis van de zittingsduur, waarbij de Dijkgraaf ononderbroken actief is in hetzelfde Waterschap / Heemraad. Het betreft de zittende ambtsdragers.

 De dag dat Patrick Poelmann afscheid neemt als dijkgraaf (**). Hij is 12 jaar dijkgraaf (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

Meetmethode 
Deze informatie is afkomstig van de overheidsdatabase Overheid in Nederland

Dagelijks vinden wisselingen plaats in het burgemeester- en politieke ambt. Alle personeelswisselingen kunt u vinden in de database Overheid in Nederland. In dit bestand kunt u ook wijzigingen doorvoeren.

Samen maken we de overheid zichtbaar waar deze onzichtbaar blijkt te zijn.
 

Overzichten politici en ambtenaren in Nederland
Er zijn overzichten beschikbaar van ‘raadsleden’, ‘wethouders’, ‘statenleden’, ‘gemeentesecretarissen’, ‘burgemeesters’, ‘CdK’, ‘Dijkgraven’, ‘griffiers’, ‘provinciesecretarissen’, ‘AB-leden en DB-leden Waterschap’ en ‘leden van de Eerste en Tweede Kamer’. 

Ook een zoekvraag? Neem contact op en we bekijken wat mogelijk is.

Terug naar het nieuwsoverzicht