17-07-2023

Langstzittende dagelijks bestuurslid Waterschap (heemraad) van Nederland (2023)?

Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. In onderstaand overzicht wordt ingezoomd op de heemraden. In navolging van het bericht uit 2020, een nieuwe lijst.

 

Langstzittend heemraad
Een heemraad is in Nederland een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een heemraad heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente.

De langstzittende heemraden

 1. Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid Waterschap Aa en Maas – 19 jaar
 2. Peter Schrijver, dagelijks bestuurslid Waterschap Rijn en IJssel – 15 jaar
 3. Peter van Dijk, dagelijks bestuurslid Waterschap Aa en Maas – 12 jaar
 4. Goos den Hartog, dagelijks bestuurslid Waterschap Rivierenland – 11 jaar
 5. Bert van Vreeswijk, dagelijks bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe – 11 jaar
 6. Bert de Groot, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – 8 jaar
 7. Gert van Kralingen, dagelijks bestuurslid Waterschap Scheldestromen – 8 jaar
 8. Hans Pereboom, dagelijks bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta – 8 jaar
 9. Josette van Wersch, dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg – 7 jaar
 10. Niels Mureau, dagelijks bestuurslid Waterschap Brabantse Delta – 6 jaar
 11. Els Otterman, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – 5 jaar
 12. Herman Beerda, dagelijks bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest – 4 jaar
 13. Annette van Velde-Oudijk, dagelijks bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest – 4 jaar
 14. Klazien Hartog, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – 4 jaar
 15. Marjan Leijen, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – 4 jaar
 16. Vincent Lokin, dagelijks bestuurslid Waterschap De Dommel – 4 jaar
 17. Mado Ruijs, dagelijks bestuurslid Waterschap De Dommel – 4 jaar
 18. Martijn Tholen, dagelijks bestuurslid Waterschap De Dommel – 4 jaar
 19. Arnold Jansen, dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg – 4 jaar
 20. Jos Verdoold, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – 4 jaar

 

De ranking is op basis van de zittingsduur, waarbij de heemraad ononderbroken actief is in hetzelfde Waterschap / Heemraad. Het betreft de zittende ambtsdragers. Het aantal jaar actief is afgerond op gehele jaren.

Meetdatum is 17 juli 2023
Bron: Overheid in Nederland

Terug naar het nieuwsoverzicht