27-01-2020

Langstzittende dagelijks bestuurslid Waterschap (heemraad) van Nederland?

Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. In onderstaand overzicht wordt ingezoomd op de heemraden.

Kijk hier voor een overzicht van de langstzittende dijkgraven in Nederland.

Langstzittend heemraad
Een heemraad is in Nederland een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een heemraad heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente.

De langstzittende heemraden:

  1. Mathieu Gremmen, dagelijks bestuurslid Waterschap Rivierenland – 18 jaar
  2. Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid Waterschap Aa en Maas – 15 jaar
  3. Theo Schots, dagelijks bestuurslid Waterschap Brabantse Delta – 11 jaar
    Rob Veenman, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – 11 jaar
    Peter Schrijver, dagelijks bestuurslid Waterschap Rijn en IJssel – 11 jaar
    Agnes van Zoelen, dagelijks bestuurslid Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – 11 jaar

De ranking is op basis van de zittingsduur, waarbij de heemraad ononderbroken actief is in hetzelfde Waterschap / Heemraad. Het betreft de zittende ambtsdragers.

Meetdatum is 27 januari 2020
Bron: Overheid in Nederland

Elke dag vinden personeelswisselingen binnen de overheid plaats. De wisselingen rondom politieke ambtsdragers (o.a. heemraden, wethouders en raadsleden) en ambtenaren (o.a. griffiers) worden geregistreerd in de database van Overheid in Nederland. Vul gerust aan of mail mij ([email protected]). Samen maken we de overheid zichtbaar waar deze onzichtbaar blijkt te zijn.

Martijn Hulsen

Terug naar het nieuwsoverzicht