02-11-2020

Inwoners uit Alphen-Chaam laten nog meer hun stem horen

De lancering van het digitaal burgerpanel TipAlphen-Chaam.nl is maandag 16 november om 20.00 uur. Met het panel laten inwoners van 16 jaar en ouder meer hun stem horen door hun raad en advies te geven over actuele onderwerpen te delen.

Met TipAlphen-Chaam.nl hebben in de gelijknamige gemeente uiteenlopende partijen zoals bijvoorbeeld een dorpsraad of verschillende verenigingen belang bij de resultaten van het onafhankelijke burgerpanel. Zo kan iedere belanghebbende raadplegingen uitvoeren, waarmee ze snel en onafhankelijk gebruik maken van lokale denkkracht. De raadplegingen gaan over diverse onderwerpen als het groen- en afvalbeleid, het winkelaanbod, het vrijwilligerswerk of de duurzaamheid in de gemeente. Met de resultaten krijgen maatschappelijke vraagstukken meer inhoud en vormt het burgerpanel de basis voor een scherpe en vernieuwende dialoog. De lokale uitdagingen komen bovendrijven en worden gedeeld met belanghebbende partijen die het op hun agenda kunnen zetten.

Hoe werkt het?

De deelnemers van TipAlphen-Chaam krijgen na inschrijving een digitale vragenlijst toegestuurd. Het betreft ongeveer tien korte vragen over een bepaald onderwerp, die ze anoniem mogen invullen. Ze bepalen per vragenlijst overigens of ze wel of niet meedoen. Ze geven een antwoord op waarom- en hoe-vragen. Ze delen dus niet hun opinie: het gaat juist om het geven van raad of advies. Een wezenlijk verschil.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten afkomstig van TipAlphen-Chaam geven aan hoe inwoners over onderwerpen die lokaal een rol spelen denken: misschien zijn ze het roerend eens met het huidige beleid of delen ze hun gouden tip voor een actuele uitdaging, iets waar anderen nog niet aan hadden gedacht. Alle resultaten zijn terug te lezen op de website TipAlphen-Chaam.nl of de Facebookpagina TipAlphen-Chaam. Deelnemers ontvangen per keer een verslag in hun eigen mailbox. Ook de belanghebbende partijen krijgen de resultaten toegestuurd waarna de dialoog (verder) kan worden opgestart.

TipAlphen-Chaam is een initiatief van Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) en de borgingscommissie Vernieuwde Democratievan de gemeente Alphen-Chaam. Zij zullen tijdens lancering de website introduceren en vragen beantwoorden. Martijn Hulsen, directeur van Invior: “Door mensen te raadplegen over actuele onderwerpen ontstaat denkkracht. Twee personen weten meer dan één, dus wat gebeurt er als we 100, 300 of 1.000 mensen raadplegen? Samen maken we de gemeenschap, woon- en leefomgeving een stukje mooier.” De borgingscommissie Vernieuwde Democratieonderschrijft deze gedachtengang: “Het burgerpanel past in ons streven om de burgerparticipatie te verbeteren. We gaan de echte verbinding met onze gemeenschap aan. Met TipAlphen-Chaam.nl doen we dat onafhankelijk van de gemeente en breed inzetbaar voor diverse organisaties in onze gemeente.”

Terug naar het nieuwsoverzicht