05-09-2016

Hoe zet je burgerparticipatie op?

Beleid maak je niet alleen. Beleid maak je samen. 
Stel de volgende situatie voor:
Je bent ambtenaar. Je hebt net de sceptische collega’s overtuigd, dat de nieuwe beleidsnota brede inspraak moet hebben. Het is namelijk lastig om in je eentje een beleidsnota te schrijven, te implementeren en draagvlak te creëren.

Maar wie zou dan moeten deelnemen in het inspraakproces?

Je weet dat als je de deelname open houdt voor iedereen het een Poolse landdag kan worden. Andersom is het niet wenselijk om mensen buiten te sluiten, want je zult net zien dat zij zich later tegen je zullen keren.

Alles begint met de analyse
Vele ambtenaren zullen de vraag beantwoorden met het organiseren van een themabijeenkomst. Tijdens deze openbare bijeenkomsten kunnen mensen hun zegje doen.

Themabijeenkomsten zijn veilig en bij wet geregeld.

In het ideaalbeeld wordt bovenstaande analyse gemaakt, alvorens een beleidsnota wordt opgesteld.

Een nota is en blijft een middel. 

Gemiddelde inwoner
Voorgesteld kan worden, dat de beleidsnota beter wordt als de ambtenaar de beschikking heeft over een continue informatiestroom over de gemiddelde inwoner.

Door actief informatie in te winnen bij de burger ontstaat de basis van burgerparticipatie.

Een burgerpanel voedt beleidsnota’s
Informatie wordt ingewonnen door harde gegevens (feiten) van burgers te registreren en zachte gegevens (beleving) uit te vragen.

Het continue enquêteren van zachte (belevings)vragen kan via een (Tip-)burgerpanel.

Met name het uitvragen van zachte gegevens is interessant om zo in beleidsnota’s nieuwe denkrichtingen te kunnen opnemen. Let echter op met betrekking tot de wijze van vraagstelling.

Wijze van vraagstelling

Er zit een verschil tussen opiniepeilingen en raadplegingen. De Tip-burgerpanels geven RAAD; en oordelen niet. 

 

Aanvulling, Frans Geurts (Infogram)
Voor het succesvol inzetten van een burgerpanel voor beleid gelden twee randvoorwaarden:
1. de fase in de beleidscyclus; een burgerpanel is vooral geschikt in de beleidsvormende fase (raadplegen, input voor beleid) en evaluatiefase (input voor verbetering). In de tussenliggende fase is burgerparticipatie wel degelijk mogelijk, maar zijn er geschiktere instrumenten dan een burgerpanel.

2. Het beleidsonderwerp moet uitlegbaar (te maken) zijn én relevant zijn voor minimaal het overgrote deel van het burgerpanel. Daarbij speelt de omvang en samenstelling van het panel dus een rol.

Terug naar het nieuwsoverzicht