27-03-2017

Hoe werkt politiek?

Wat is politiek?

Politiek is de naam voor de manier waarop groepen mensen beslissingen nemen over hoe we, gezamenlijk, Nederland het beste kunnen besturen.

Politiek is de wijze waarop besluiten worden genomen en hoe het land het meest optimaal geregeerd wordt – op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

De personen, die de besluiten nemen, noemen we politici. Zij hebben de onmogelijke taak om besluiten te nemen waar alle Nederlanders mee eens zijn.

Om dit voor elkaar te krijgen, wordt als bestuursvorm ‘democratie‘ gekozen. Volgens velen is democratie de minst slechtste bestuursvorm.

Hoe beïnvloed politiek jou? (ik heb toch niets met politiek van doen?)

Politieke besluiten hebben invloed op jouw leven. Hieronder vijf invloeden, politiek-georiënteerd, op jouw leven.

Politiek heeft invloed op minimaal vijf elementen van jouw leven:
1 Jouw rechten
In Nederland kun je een klacht indienen als je vindt dat jouw rechten niet goed worden nageleefd. Weet dat dit niet in elk land kan. Zo hebben in Nederland mannen en vrouwen hetzelfde stemrecht.

Ook heb je het recht om een relatie te hebben met elke persoon, op de wereld, die je maar zou willen. Gaaf toch?

Tot slot mag jouw werkgever, of iemand anders. jou niet discrimineren en heb je het recht om politici, rechtstreeks, te benaderen met jouw zorgen.

2 Jouw woonsituatie
De politiek neemt beslissingen over de veiligheid in jouw woonwijk, het ophalen van afval en de infrastructuur (wegen). De politiek beslist tevens wat je betaald voor jouw woning (huur of koop) en of de gewenste woning überhaupt mag worden gebouwd of verbouwd. Tot slot beslist de politiek over de maatschappelijke voorzieningen, zoals een park, speeltoestel en het openbaar vervoer.

3 Jouw vrije tijd-besteding
De politiek beslist wanneer jij mag autolessen en wanneer jij je eerste biertje mag drinken. De politiek beslist de hoogte van het BTW, waardoor je ‘extra’ geld kwijt bent aan de overheid.

Binnen de politiek wordt ook gesproken over het wel of niet opzetten van MFA’s (multi functionele accommodaties), waar je je sport of hobby kunt uitoefenen.

Zonder paspoort of ID kun je niet op vakantie. De politiek beslist of je hier recht op hebt. Sommigen hebben zelfs recht op een dubbel paspoort.

Denk ook aan de hoogte van de belastingen en de uitkeringen. De politiek bepaald, indirect, hoeveel geld je kunt uitgeven.

4 Jouw opleiding
In Nederland is er een schoolplicht. Een wettelijke verplichting om vanaf een bepaalde leeftijd een school te bezoeken. Deze plicht verschilt per land.

Per land verschilt tevens het niveau van het school en het soort onderwijs. Zo kent China een ander schoolsysteem dan Nederland.

Wetenschappelijk onderwijs heeft invloed op de innovatiekracht van het land. De politiek kan dit beïnvloeden.

5 Jouw gezondheid
Denk aan de discussie, die momenteel in Amerika wordt gevoerd over Trumpcare en Obamacare. De overheid bepaald hoe je wordt behandeld in het ziekenhuis, welke behandelingen gratis zijn en hoe duur een recept of medicijn mag zijn.

In het algemeen bepaald de politiek welke medicijnen beschikbaar zijn. Zo komt het in landen voor dat bepaalde medicijnen niet beschikbaar (mogen) zijn, ondanks dat ze mensenlevens kunnen helpen.

Tot slot beslist de politiek of we oorlog gaan voeren.

Hoe kan ik als burger invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming?

Als burger heb je verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid.

De 10 mogelijkheden om invloed uit te oefenen:

1 Ga stemmen bij de verkiezingen.

2 Treed in contact met politici (telefonisch, via de mail of fysiek). Vind de contactgegevens op de overheidsdatabase Overheid in Nederland

3 Bezoek een gemeenteraad-bijeenkomst (en zie hoe politici besluiten nemen) en spreek in. Neem van tevoren contact op met de griffier.

4 Start een burgerinitiatief in de eigen wijk.

5 Denk en praat mee in een (Tip-)burgerpanel.

6 Maak gebruik van de kracht van sociale media (en vermeld de desbetreffende politicus of politieke partij in het mediabericht)

7 Ga naar een ledenbijeenkomst van een politieke partij of word lid

8 Ga na welke belangenverenigingen, ondernemersclub of vakbonden, soortgelijke belangen hebben als jou, en treed met hen in contact. Zij kunnen het dan meenemen in de lobby agenda.

9 Treed in contact met de media. Alle politici zijn media-gevoelig.

10 Word zelf politicus.

De overheid, ook wel regering genoemd, is dienstbaar aan de de politiek. Deze overheid heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen, die van invloed zijn op jou en mij.

De overheid is de ideale marketing case en krijgt het nodige over zich heen. Aan kritiek en verbeterpunten heeft de overheid geen gebrek.

Politiek is macht.
Beoefen je eigen macht.
Oefen politiek uit.
Politiek uitoefenen is een recht.

Ga altijd stemmen, want besef dat op dit moment mensen sterven om jouw recht (macht) te kunnen uitoefenen.

Terug naar het nieuwsoverzicht