09-09-2021

Hoe kies ik een participatieplatform?

Burgerparticipatie heeft vele voordelen, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van vernieuwende ideeën en minder weerstand van burgers bij (het maken van) beleid. Maar hoe kan gezorgd worden dat burgerparticipatie goed wordt uitgevoerd? Hieronder wordt gesproken over de afwegingen die gemeenten kunnen maken bij het maken van een beslissing voor een participatiemiddel.

Wanneer een gemeente de keuze heeft gemaakt om burgerparticipatie in te zetten, mag de gemeente beslissen welk participatietool zij hiervoor gaat inzetten. Er zijn verschillende participatiemiddelen beschikbaar met elk hun eigen voor- en nadelen.

Bij de beslissing van een participatieplatform zijn een aantal overwegingen van belang, namelijk:

  • Wat is uw onderzoekspopulatie? Wilt u graag een grotere groep betrekken, of juist een kleine groep deskundige bevragen?
  • Wat voor resultaten wilt u? Wilt u open of gesloten antwoorden? Hoeveel vragen wilt u stellen?
  • Wilt u een fysiek of digitaal platform inzetten?
  • Hoeveel tijd wilt u besteden aan burgerparticipatie?
  • Wat bent u financieel bereidt uit te geven om burgerparticipatie te kunnen inzetten?
  • Welk onderwerp wilt u aan bod laten komen?
  • Wilt u burgerparticipatie zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een externe partij?

Wist u dat Invior (voorheen Toponderzoek) een artikel heeft geschreven over een aantal participatietools? Lees hier het artikel!

Invior helpt gemeenten graag bij de keuze én het inzetten van een participatieplatform. Neem vrijblijvend contact op met het onderzoeksbureau voor bijvoorbeeld meer informatie of een eventuele samenwerking!

Terug naar het nieuwsoverzicht